Mobilt valgsted på gymnasiet mandag d. 6. maj 2019

I samarbejde med Allerød kommune har Allerød gymnasium i dag haft opstillet et mobilt valgsted med to stemmebokse. Når gymnasiet har valgt at samarbejde med Allerød Kommune er det med et håb om, at eleverne i højere grad ønsker at deltage aktivt i Europa parlamentsvalget, som finder sted søndag d. 26. maj.

Ved at trække valgstedet ind på gymnasiet er det med tanke på at få de unge til at skærpe interessen for at tage del i demokratiet og dermed i afstemningen om, hvilke kandidater der skal repræsentere Danmark i Europa parlamentet de næste 5 år, udtaler vicerektor Bo Vølund.

De stemmeberettigede elever og i øvrigt også ansatte på gymnasiet kunne brevstemme mellem kl. 9.30-12.15, og hvis man var lidt usikker på det hele, var der god hjælp at hente hos de to kommunale repræsentanter, som tog sig af valghandlingen på gymnasiet. Også elever og ansatte, som er bosiddende i andre kommuner end Allerød, havde mulighed for at stemme på de opstillede kandidater på det mobile valgsted.

Selv om der ikke var lang kø af gymnasieelever foran valgbordet, er det ikke nødvendigvis udtryk for manglende interesse hos de unge. Flere gav udtryk for, at de hellere ville vente med at stemme til selve valgdagen d. 26. maj, mens andre stadig var usikre på, hvor de ville sætte deres X.

I alt afgav omkring 28 personer brevstemme.