Allerød gymnasium har taget godt imod de nye 1.g’ere og nye lærere

På Allerød Gymnasium glæder man også i år over, at skolen har fået en god start på det nye skoleår. I år har gymnasiet budt velkommen til 8 nye 1.g. klasser, og i alt har gymnasiet nu 25 klasser fordelt på de tre år-gange. Størstedelen af de 231 nystartede 1.g’ere har bopæl i Allerød kommune, men ligesom i de foregående år er der også kommet mange elever til fra de omkringliggende byer som f.eks. Farum, Slangerup, Lynge, Birkerød og Hillerød.

Gymnasiet har også i år lagt sig i selen for at give de nye 1.g.’ere et spændende og varieret introduktions-program, som bl.a. har bestået i møde med studievejlederne, diverse introaktiviteter med tutorerne i form af samarbejdsøvelser, papkassebyg, Les Lanciers dans, boldspil og fællesdansen ”jiffymixer” sammen med de øvrige elever på skolen. Endvidere var 1.g’erne sidste torsdag-fredag på den traditionelle hyttetur. Ude i hver af de 8 hytter stod den på et udfordrende program med f.eks. forskellige konkurrencer, musik, sang, og madlavning.

Det hele sluttede fredag aften med elevfesten for hele skolen. Her var de nye 1.g’ere blevet opfordret til at møde op udklædte som klovne.

Gymnasiet har hvert år stor fokus på ”Projekt God Start”, hvor formålet er at skabe en klassekultur med stor såvel faglig som social trivsel. En vigtig komponent heri er konceptet ”makkerordninger”, som bl.a. sørger for, at alle nystartede elever bliver fulgt tæt i studiestarten – og det gælder såvel i som udenfor undervisningen.

Den mere kendte dagligdag som gymnasieelev med lektier og skr. afleveringer banker nu på, og for 1.g’erne handler det om først og fremmest om grundforløbet, inden de til oktober skal vælge den studieretning, som de ønsker at fortsætte i resten af gymnasietiden.

Ud over de mange nye elever har gymnasiet også ansat 5 nye lærere, som er klar til at tage fat på de mange udfordringer, som ligger i at undervise på Allerød Gymnasium.