Thomas Pape rebooter 1.g’ernes digitale vaner

På en af de varmeste dage i år, tirsdag d. 28. august, havde Allerød Gymnasium besøg af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape. Han holdt oplæg for alle de nye 1.g’ere om, hvordan de kunne ændre deres digitale vaner – for på den måde at opnå bedre koncentration, mental trivsel og bedre præstationer. Selv om det var svært at holde koncentrationen i den varme sal på gymnasiet, fik Pape eleverne til at tænke over nogle af begrænsningerne ved vores store afhængighed af mobilen. Eksempelvis havde han undersøgt, hvordan placeringen af ens telefon har betydning for ens performance, og resultaterne var slående. En opgave tager 1,5 gang længere tid at udføre, hvis man laver flere ting på én gang som for eksempel at tjekke telefonen, mens man laver lektier.

Pape fik eleverne til at diskutere, hvilke grunde der er til, at de tjekker deres telefon så mange gange om dagen, og om det er dårlig stil at bruge sin telefon, når man er sammen med andre. På denne måde fik han aktiveret eleverne og sat tankerne i gang om deres digitale vaner. For som Pape startede sit oplæg med at udtale: Den sværeste vane at ændre er den vane, vi ikke ved, vi har. Hans mål for oplægget var derfor at få eleverne til at reflektere over deres vaner.

Han var aldrig interesseret i at nedkaste forbud for brugen af teknologi, han foreslog i stedet for eleverne og skolen, at man laver spilleregler for, hvordan vi er digitale i vores hverdag.

Og som han afslutningsvist udtalte i oplægget: Vi burde alle sammen prøve at glemme vores mobil derhjemme bare én gang. På den måde vil vi blive bevidste om vores mobilvaner – både de gode og de dårlige. For det er vejen frem til en bedre koncentration, trivsel og præstation.

Af: dansklærer Emilie Beglaubter