Frank Lee, lederen af Taiwan Representative Office i Denmark, besøgte Allerød Gymnasium

I denne uge har Allerød Gymnasium igen et udvekslingsbesøg fra Taiwan. Gymnasiet har taget imod 17 elever fra forskellige taiwanesiske gymnasier, som er rejst hertil sammen med en lærer og Heather Su fra udvekslingsorganisationen Tiyea.

I forbindelse med udvekslingen besøgte Frank Lee, lederen af Taiwan Representative Office i Denmark, i går (tirsdag d. 24/9) sammen med en række øvrige repræsentanter fra Taiwan Representative Office i Denmark Allerød Gymnasium, hvor han blev modtaget af rektor Kirsten Schiellerup.

Ved besøget fik Frank Lee bl.a. en rundvisning på gymnasiet, og mødtes bl.a. med den internationale klasse 3r.

Gymnasieeleverne fra Taiwan er sammen med deres danske værter igennem et spændende og omfattende program, dels på Allerød Gymnasium og dels med arrangementer og sightseeing rundt omkring i Nordsjælland og København.

Det er vigtigt for selve udvekslingsoplevelsen, at alle er privat indkvarteret, og at de 17 gæster også deltager i den almindelige undervisning, får oplevet dansk kultur tæt på, og bliver inspireret af de danske undervisningsmetoder og den måde, som Allerød Gymnasiums lærere underviser på. I løbet af ugen følger gæsterne således undervisningen i forskellige fag, og tirsdag var de bl.a. til workshop med 2r, en af skolens internationale klasser, hvor de taiwanesiske elever præsenterede oplæg om deres land og kultur. Undervisningen på et gymnasium i Taiwan adskiller sig meget fra hverdagen på et dansk gymnasium.

Uddannelsesleder Mads Bybæk Pedersen glæder sig over, at såvel gæsterne som værtseleverne ser ud til at have det både lærerigt og sjovt sammen, og at der også knyttes nye nære venskaber. Dan gensidige udveksling har nu fundet sted gennem 7 år.