Udfordringer og samarbejde for 1.g. eleverne på Allerød Gymnasium

På Allerød Gymnasium er der i idrætstimerne for eleverne i 1.g. et overordnet tema, der hedder ”Team og træning”, hvor der som en del af dette forløb er en tradition for, at alle eleverne skal ud og klatre i træer.

Klatringen foregår i ca. tre timer på Sjælsølund Efterskole.

Hver klasse cykler i samlet flok de 8 km ud til efterskolen, hvor de af erfarne instruktører bliver vejledt i, hvordan udstyret fungerer, inden de starter klatringen med en zip-line-tur over en sø. Herefter kan eleverne vælge mellem fire forskellige baner rundt i træerne med forskellig sværhedsgrad og i forskellig højde over jorden. Disse baner spænder fra den grønne som alle kommer igennem i omkring 5 meters højde, til den sorte bane som kræver mod, viljestyrke og en masse armkræfter og som foregår i 17 meters højde.

Uanset om man kun kommer igennem den grønne bane eller om man prøver kræfter med den sorte, har alle eleverne en god oplevelse og mange af eleverne bryder grænser og kommer mentalt stærkere ud på den anden side. Udover at det er en sjov slags træning, så er samarbejdet også i fokus i denne aktivitet, hvor eleverne hjælper hinanden igennem udfordringerne, ved både at give råd til passering af de forskellige baner samt støttende ord til hinanden undervejs.

Idrætslærer Bjørn Lind udtaler, at traditionen er ikke mere end nogle år gammel, men er en aktivitet som både lærere og elever sætter stor pris på, og der satses på at bibeholde aktiviteten i de næste mange år.