Spændende fællestime på Allerød Gymnasium i anledning af 30-året for Berlinmurens fald

Tirsdag den 5. november var der spændende fællestime for alle 2.g’ere og 3.g’ere i anledning af 30-året for Berlinmurens fald. Gymnasiet havde besøg af journalist Lasse Soll Sunde, som med base i Berlin har dækket tyske samfundsforhold i en lang årrække.

I sit foredrag gav Lasse Sunde indledningsvis et overblik over den nyere tyske historie, som førte til bygningen af Berlinmuren i 1961, herunder Tysklands kapitulation i 1945 og dernæst Tysklands opdeling i fire besættelseszoner, en amerikansk, britisk, fransk og sovjetisk zone. Under den kolde krig prøvede Sovjet at presse Vestmagterne ud af Vestberlin, hvilket dog ikke lykkedes, og Vestberlin forblev fri. I 1949 var delingen af Tyskland en realitet, da først Vesttyskland (BRD) og dernæst Østtyskland (DDR) blev grundlagt.

Lasse Soll Sunde kom herefter ind på de store menneskelige konsekvenser af muren. Under indtryk af den sovjetiske undertrykkelse af befolkningen i DDR og de bedre fremtidsudsigter i Vesttyskland valgte ca. 2,7 millioner DDR-borgere at flygte til Vesttyskland. I 1961 måtte DDR derfor opføre muren for at forhindre, at landet mistede sin befolkning. Nu blev det næsten umuligt at flygte til Vestberlin eller Vesttyskland. Der var stadig mange, som prøvede at flygte, og med livet som indsats. I deres desperation prøvede mange også at flygte over Østersøen til Danmark, og hvor nogle ligefrem brugte surfbræt eller kajak. Det lykkedes for en del, men desværre ikke for alle. På Møn er der 25 anonyme grave med østtyskere, der omkom.

Foredraget gjorde stort indtryk på eleverne, især pga. de menneskelige tragedier og de mange mennesker, der prøvede at flygte fra DDR til Vesttyskland.

På lørdag d. 9. november fejres 30 året for murens fald, og at det atter blev muligt at rejse frit, udtaler historie- og tysklærer Rasmus Peter H. Christensen.