Allerød Gymnasium havde fællestime med Frank Clifforth om misbrug og omsorgssvigt

Fredag d. 6. december havde 1. og 2. g-eleverne på Allerød Gymnasium fællestime, hvor den tidligere X-factor-deltager, Frank Clifforth, kom og holdt et personligt oplæg om sit liv, der startede med alvorlige omsorgssvigt, og senere førte til et liv med både alkohol- og stofmisbrug.

Oplægget kaldte han ”… og selvom vejen den var lang”, som også var hans budskab igennem oplægget: Vejen er lang og snørklet, men det er aldrig for sent at tænke sig om, træffe gode valg og bede om hjælp.

Clifforth voksede selv op med to alkoholiske forældre, der ikke have meget omsorg at give ham. Og netop omsorg for sig selv, lærte han først, da det var ved at være for sent. Som 32-årig var han så langt nede pga. sit misbrug, at han var døden nær. Først her kunne han bede om hjælp, og træffe et valg om et andet og bedre liv. Desuden fandt han en redning i musikken, som blev hans frirum.

Frank Clifforth er i dag uddannet pædagog og arbejder på en skole, hvor han pba. sine egne erfaringer har en helt særlig evne til at aflæse børn, der måske har brug for særlig hjælp.

Under oplægget var alle eleverne meget stille og opmærksomme, og der var en atmosfære af respekt for Clifforths historie og hans ærlighed. Efter oplægget var der mulighed for, at eleverne kunne stille spørgsmål til Clifforth, udtaler dansklærer Emilie Beglaubter.