Allerød, den 8. april 2020

Kære elever og forældre på AG,

Ungdomsuddannelserne åbner nu ganske langsomt op. Jeg beklager, at der vil være rigtig mange spørgsmål, som jeg ikke vil kunne svare på – og det meste af det, jeg skriver nedenfor, skal tages med forbehold.

Det ser nu ud til, at 1g og 2g eleverne ikke kommer tilbage fysisk på skolen på denne side af sommerferien. For 3gerne er det lidt anderledes – på AG vil forandringen dog først slå igennem fra mandag den 20/4. I ugen efter påske, dvs. fra og med tirsdag den 14/4 til og med fredag den 17/4 vil al undervisningen også for 3gerne fortsat være virtuelt. Vi har simpelthen brug for de fire dage til at planlægge, hvad der skal/ kan foregå på skolen, hvilke fag der kan undervises i, hvor undervisningen skal foregå, hvordan vi deler eleverne op, hvordan 1g og 2g eleverne samtidig kan undervises af de samme lærere – og frem for alt hvordan vi sikrer, at vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer helt generelt.

Efter den 20/4 vil noget undervisning komme i gang fysisk for 3gerne, men der vil helt sikkert også efter den 20/4 være en hel del virtuel undervisning for 3g. Ellers vil det ikke være muligt for os at afvikle den undervisning, der skal afvikles, for alle tre årgange.

Alting peger på, at 3g’erne vil skulle til nogle (men ikke så mange som de plejer) afsluttende eksaminer – men hvilke og hvornår er endnu ikke besluttet. Og der er fortsat heller ikke taget beslutning om, hvilken rolle årskaraktererne skal spille på eksamensbeviset, om de fx skal overføres til beviset i stedet for de manglende eksamenskaraktererne.

I stedet for de eksaminer, der aflyses, skal vi formentlig forvente, at undervisningen skal fortsætte i et vist omfang i eksamensperioden for alle tre årgange.

Vi skal i løbet af ugen efter påske også have et overblik over hvem, der er i særlig risikogruppe – såvel medarbejdere og elever – så vi kan tage de hensyn, der skal tages, i vores planlægning.

Der er rigtig meget, som ikke står klart endnu. Vi håber på, at der kommer flere svar løbende i perioden frem til den 20/4.

Vi får desværre hverken forårskoncert eller gallafest. Vi krydser fortsat fingre for, at vi kan fejre studenterne både til studenterfesten onsdag den 24/6 og til dimissionen den 26/6. Men vi ved det ikke.

Det er rigtig svære tider for os alle. Jeg håber, I alle kan få det til at hænge sammen i familierne. Og at I og jeres øvrige familiemedlemmer kommer godt igennem denne krise.

Vi skriver ud igen, når vi ved mere.

Mange hilsner Kirsten