Allerød d. 14. april 2020

Kære elever – og forældre,

Jeg håber I har kunnet nyde påsken også i disse mærkelige tider!

Vi er i ledelsen/ kontoret i fuld gang med at tilrettelægge en sundhedsmæssigt forsvarlig åbning af skolen – for 3g i første omgang. Dette er en politisk beslutning.

Jeg vil prøve at skitsere, hvad vi forestiller os. Vi er ikke færdige med planer i detaljer, de kommer på plads senest på fredag. Vi har lavet en plan, så hverdagen for jer 3g’ere begynder at minde lidt om den gamle, hvor I ser hinanden i klassen hver dag. Bare ikke hele dagen.

Undervisningen

Vi har fundet 5 steder på skolen, som vi kan indrette så én hel klasse og en lærer kan være sammen og ikke vil skulle fordeles over flere lokaler. Vi er overbeviste om, at det giver den bedste kvalitet i undervisningen. Det er fx idrætshallen, hvor vi kan stille borde og stole op i hver af de to sale – så der kan være en afstand på mindst 2 meter mellem hver af jer, som Sundhedsstyrelsens retningslinjer siger. Vi kigger også på auditorierne, som slås sammen, på balkonen over S8, på lokalet S8 og dramalokalet – og på gangen i fløjene. Det kan være der dukker nye muligheder op.

Vi planlægger:

  • at skemaet som udgangspunkt fastholdes for alle elever også i de kommende uger.
  • at ændre længden på 2. lektion, så den slutter 15 minutter tidligere end den plejer (11:20) og på 3. lektion, som starter 15 minutter senere, end den plejer (12:20).
  • at frokostpausen forlænges til 1 time: fra 11:20 til 12:20 for alle elever. Vi gør dette for at gøre det muligt for elever og lærere, at skifte mellem virtuel undervisning fra skole til hjem og omvendt. Det giver også tid til rengøring og udluftning af lokalet, inden der kommer en ny klasse ind.
  • at 3g-klasserne deles ind i 2 hold. Det ene hold skal undervises fysisk på skolen om formiddagen (1. og 2. modul) og virtuelt hjemme om eftermiddagen (3. og 4. modul) det andet hold undervises virtuelt om formiddagen og fysisk på skolen om eftermiddagen. Dette gælder mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Nogle af timerne vil være timer i valgfag. De vil fortsat være virtuelle, selvom nogle af eleverne er på skolen.
  • onsdag formiddags skema (1. og 2. modul) for 3g vil blive ændret, så enkelte af valgholdene på A-niveau mødes fysisk på skolen. Dette vil betyde ændringer i skemaet onsdag formiddag også for 1g og 2g.
  • Vores planer kan skulle revideres.

1g og 2g: for jer gælder altså, at I desværre ikke skal møde ind på skolen foreløbig. Der er endnu ikke taget en politisk beslutning om, om skolen på et senere tidspunkt åbnes for jer på denne side af sommerferien. Men vi savner jer!

For alle tre årgange gælder, at man skal regne med, at undervisningen fortsætter ind i den oprindelige eksamensperiode. Hvornår undervisningen afsluttes, er endnu ikke klart, men et bud er midt i juni.

Eksamen

3g: for jer er det blevet politisk besluttet, at alle skal til tre eksaminer: skriftlig dansk stil, skriftlig eksamen i ét studieretningsfag på A-niveau samt mundtlig eksamen i SRP. Eksamensplanen offentliggøres i starten af maj. Her vil det fremgå, hvilket studieretningsfag på A-niveau, du skal til eksamen i. I de øvrige af dine udtrukne ekamensfag vil årskarakteren figurere både som årskarakter og eksamenskarakter på dit bevis.

1g og 2g: I skal ikke til eksamen. I de afsluttende fag, som er udtrukket til eksamen, vil årskarakteren figurere både som årskarakter og som eksamenskarakter på det endelige bevis for studentereksamen. Eksamensplanen offentliggøres formentlig den 11 maj, som planlagt.

Årsprøver

1g og 2g: I vil ikke skulle til mundtlige årsprøver i de enkelte fag, men vi planlægger at afholde 1 eller flere virtuelle skriftlige årsprøver, hvor I sidder derhjemme – årsprøver, som I også skulle have haft uden coronaen. Vi tilrettelægger også at I får en mundtlig samtale/tilbagelevering af DHO med jeres lærere. Dette kommer formentlig til at foregå virtuelt.

Årskarakterer

Årskaraktererne vil blive givet ved undervisningens afslutning. Inden da kan der blive tale om virtuelle prøver i fagene eller lignende i sammenhæng med undervisningen.

Er du i risikogruppe?

Hvis du mener, at du selv eller én fra din husstand er i risikogruppe ift. smitte med corona, så du ikke kan deltage i undervisning på skolen, er det vigtigt, at du kontakter din/ jeres læge i denne uge og får en udtalelse fra lægen om at det enten er OK at du deltager eller om det ikke er OK for dig at deltage i den fysiske undervisning. Hvis lægen mener, at du ikke skal deltage i undervisningen, skal du aflevere en skriftlig udtalelse fra lægen, hvoraf det fremgår, at lægen vurderer, at du ikke kan komme i skole pga. risikoen for coronasmitte. Det er vigtigt, at vi har den senest på fredag den 17/4 klokken 12.00. OBS: Jeg vedlægger her et uddrag fra Sundhedsstyrelsens vejledning om risikogrupper.

Sygdom

For at mindske smitterisikoen, er det vigtigt, at ingen med symptomer kommer i skole. Får du symptomer mens du er i skolen, vil du blive sendt hjem. Bor du sammen med en person, der er testet positiv for coronavirus, skal du heller ikke møde i skole.

Mere info

3g:

Som I nok kan se, så mangler I stadig svar på en masse praktiske spørgsmål. Fx skal vi have reguleret, hvem der må komme på hvilke områder af skolen. Der mangler også information om regler for hygiejne. Vi skriver ud til jer igen på fredag i Lectio. Hold godt øje med jeres skema! Vi glæder os til at se jer igen!!!

Vi ved desværre stadig ikke noget om hverken studenterfest eller dimission. Jeg håber inderligt, at det bliver muligt at afholde begge dele! Men en afklaring afventer en politisk beslutning om, hvor store forsamlinger er tilladt i slutningen af juni.

Jeg ville ønske jeg kunne give jer alle et kram!

Mange hilsner Kirsten