Allerød Gymnasium d. 29.5.20

Kære alle 3.g’ere og forældre,

Vi er nu så langt med planlægningen af jeres sidste uge, at vi kan skrive lidt til jer om huebegivenheden, der kommer til at finde sted her på skolen mandag d. 22. juni i tidsrummet 9-11.30.

Programmet lyder som følger:

Kl. 9.00 møder alle 3.g-elever ind og starter dagen med morgenmad fra Jill i klasserne sammen med en af jeres lærere.

Kl. 9.45-11.30: Går læreren ind i et tilstødende lokale og eleverne bliver kaldt ind èn og èn i alfabetisk rækkefølge efter fornavn.

Her skal alle elever tage sin egen hue med ind, og så vil læreren overrække et kladdebevis på elevens årskarakterer og skriftlige eksamenskarakterer. Der vil komme en tidsplan ud i næste uge for, hvornår den enkelte elev vil blive kaldt ind.

Forældre / familie (maksimalt 5. personer) er inviteret til at være til stede på skolen udenfor overrækkelseslokalet, så man efter overrækkelsen kan komme ud til familierne, og de kan give en huen på.

Vi vil bede forældre / familie om tidligst at møde op 10 minutter det tidspunkt jeres student skal ind til overrækkelsen. I næste uge sender vi et oversigtskort ud over hvor overrækkelsen foregår for den enkelte klasse, og hvor familierne må stå og vente. Husk at holde afstand til andre familier

Pga. Corona-regler har vi desværre ikke mulighed for at invitere familierne indenfor, når huen er overrakt, men alle familier er velkomne til at tage et tæppe med og tage ophold på vores grønne arealer / boldbanen efterfølgende, så længe der holdes behørig afstand familierne imellem.I forbindelse med SRP-eksamen den 17. – 19. juni er skolen lukket for familier og kun åben for vores elever – også pga. corona. Vi kan simpelthen ikke styre logistikken – desværre.

Dimission – fredag den 26/6.
Vi vil bede alle familier reservere formiddagen!!! Vi planlægger en festlig formiddag – selvom vi stadig ikke ved meget om, hvad der bliver muligt/ tilladt. Så snart vi ved, hvad politikerne beslutter, sender vi en plan ud for dagen.

Mange hilsner Kirsten