Almen studieforberedelse (AT)

Se læreplanen for Almen studieforberedelse (AT).

Almen Studieforberedelse er et tværfagligt fag, som bygger på samarbejde inden for og på tværs af de tre hovedområder; naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

I fagene arbejder Almen Studieforberedelse med at undersøge en sag ved at bruge forskellige metodiske tilgange og derved opnå større indsigt i den givne sag.

Eksempler på genstandsfelter, fagene kan undersøge er alt fra ølbrygning, atomkraft, pesticider, den amerikanske drøm, jødiske madvaner, Renaissancen til gudsbeviser.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kommer til mundtlig eksamen.