Rammer for adfærd gældende på AG pr. 25.1.2022

Her er de opdaterede retningslinjer for adfærd på AG. Idet der løbende kommer nye retningslinjer fra ministeriet og sundhedsmyndighederne vil retningslinjerne løbende blive opdateret