Fra den 4. maj foregår al undervisning for 3.g-elever fysisk på skolen – også valghold! Den eneste undtagelse er valghold, der er sammensat af både 2.g og 3.g-elever, her er der i skemaet angivet et lokale, hvor 3.g-eleverne kan modtage deres virtuelle undervisning.

Du kan se lokaleinddelingen og regler for adfærd på skolen her.