Sidste eksamensdage, hvor studenter springer ud og får hue på, er festlige dage, hvor familie og venner er velkomne til at starte fejringen i badekarret.  Det er ikke muligt at ønske tillykke på eksamensgangene, men gæster er velkomne til at hygge ved cafébordene i badekarret. Medbring selv glas eller service til evt. medbragt mad og drikke. Der vil blive opsat en flot ballonport nær kantinen, der kan tages i brug, når de flotte studenter skal foreviges med billeder.

For at undgå at elever, der fortsat er til eksamen, forstyrres, beder vi om, at nedenstående retningslinjer følges

  • Begræns gerne antallet af gæster til de nærmeste.
  • Vi opfordrer til at hygge ved cafébordene er kortvarig, så der bliver plads til næste hold studenter og deres familier. Er vejret godt, er I velkomne til at medbringe picnictæpper og hygge på græsarealet, under træerne nær parkeringspladsen.
  • Undgå ophold på udearealer nær faglokaler. De fleste lokaler tages i brug til eksamen. Det samme gælder lokaler nær hovedindgangen.
  • Undgå brug af konfetti både ude og inde. Det er skidt for miljøet og ødelægger gulv indendørs.

 

Vi glæder os til at se jer og til at fejre de nyudsprungne studenter.!