Vores vision

AG’s vision er, at vi vil inspirere og udfordre alle vores elever i et godt fællesskab med blik for fremtiden.

Vores mål er, at skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser. De skal kunne bidrage til og trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge.

Vores værdier

Vores vision udmønter sig i en række værdier, der ligger til grund for vores arbejde.

1. Glæde og motivation
2. Fællesskab
3. Læring

Vores fire søjler

Vi har overordnet især fokus på fire dimensioner – vi kalder dem søjler – som er med til at vise vores særkende som uddannelsesinstitution for unge mennesker.

1. Musik og drama
2. Science
3. Sport
4. Internationalt – sprog og samfund

Vores fokusområder

I tillæg til vores søjler, har vi fem forskellige fokusområder, som vi prioriterer:

1. AG på tværs af klasserne: Fysisk og kreativt
Udmøntes fx gennem Studieretningsdage, hvor alle årgange i en studieretning lærer og arbejder sammen på tværs i kreativt fællesskab.

2. Sammenhængende læring: Tværfagligt samarbejde
Vi arbejder med virkelige problemstillinger på tværs af fag.

3. Den digitale skole: IT i blodet, i hverdagen og i undervisningen
IT er en naturlig og integreret del af vores undervisningsmetoder – altid med læring i fokus.

4. AG i faglig bevægelse: Udvikling, udveksling og inspiration
Lærerne holder sig opdaterede gennem efteruddannelse, videndeling og udveksling.

5. Unge i en Globaliseret verden: Stærk internationalisering på AG
Vore elever skal rustes fagligt og menneskeligt til at begå sig i forskellige kulturer og på forskellige sprog.

Du kan hente en oversigt over konkrete indsatser i skoleåret 2019-20 i forhold til vores fokusområder:
AG fokusområder 2019-2020.

AG’s visionsarbejde blev udført i 2012-2013 i en proces, der involverede både elever, lærere, ledelse og bestyrelse. Processen blev organiseret af LOOP Company, og her kan du hente slutdokumentet:
AG STRATEGI OG VISION