Administration


Sonja Wærness
Sonja Wærness
SOW - AC-medarbejder
Marlene Brøgger
Marlene Brøgger
MAB - Sekretær
Cecilie Tarp Christiansen
Cecilie Tarp Christiansen
CTC - Sekretær
Helle Byder Hansen
Helle Byder Hansen
HBY - Sekretær

Teknisk personale


Michael Poulsen
Michael Poulsen
MPO - Pedel
Stig Brandt Dalkvist
Stig Brandt Dalkvist
SDA - Pedel
Jørgen Sinkbæk Andreasen
Jørgen Sinkbæk Andreasen
JSA - Pedel
Thomas Olsen
Thomas Olsen
TOL - Tekniker
Sidse Juul Windahl
Sidse Juul Windahl
SWJ - Bibliotekar

Lærere


Andreas Andersen
Andreas Andersen
ANN - Lærer
Fag: Idræt, Biologi
Anette Berg Walbech Tordrup
Anette Berg Walbech Tordrup
ABT - Lærer (orlov)
Fag: Dansk
Ann-Dorte Pedersen
Ann-Dorte Pedersen
ADP - Lærer
Fag: Dansk, Samfundsfag
Anne Bruun Olesen
Anne Bruun Olesen
ABO - Lærer
Fag: Idræt
Anne Kongsted Knudsen
Anne Kongsted Knudsen
AKK - Lærer
Fag: Historie, Matematik, Psykologi
Anne Mette Elk
Anne Mette Elk
AME - Lærer (orlov)
Fag: Musik, Tysk
Benjamin Lunøe
Benjamin Lunøe
BLU - Lærer
Fag: Engelsk, Filosofi
Bente Hansen
Bente Hansen
BHA - Lærer, kursusleder
Fag: Tysk, Historie
Birgitte Stokbro
Birgitte Stokbro
BST - Lærer
Fag: Biologi, Engelsk, Italiensk
Bjarke Takashi Røjle Christensen
Bjarke Takashi Røjle Christensen
BTC - Lærer
Fag: Fysik, Matematik
Bjørn Lind
Bjørn Lind
BLI - Lærer
Fag: Matematik, Idræt
Bjørn Meidell
Bjørn Meidell
BME - Lærer
Fag: Samfundsfag, Historie
Bjørn Wied
Bjørn Wied
BWI - Lærer
Fag: Historie, Religion
Camilla Mia Tram
Camilla Mia Tram
CMT - Lærer
Fag: Kemi
Cecilie Venø Nielsen
Cecilie Venø Nielsen
CVN - Lærer
Fag: Dansk, Religion
Charlotte Villefrance
Charlotte Villefrance
CVI - Lærer
Fag: Religion, Fransk
Christian L. Jensen
Christian L. Jensen
CLJ - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Colin Cessford
Colin Cessford
CCE - Lærer
Fag: Engelsk, Historie
Dennis Odgaard
Dennis Odgaard
DOD - Lærer
Fag: Religion, Historie
Emilie Beglaubter
Emilie Beglaubter
EBE - Lærer
Fag: Dansk, Psykologi
Esben Rossel Torbensen
Esben Rossel Torbensen
ERT - Lærer
Fag: Kemi
Flemming Borg Nielsen
Flemming Borg Nielsen
FBN - Lærer
Fag: Historie, Oldtidskundskab, Latin
Freddie Kirk Nielsen
Freddie Kirk Nielsen
FKN - Lærer, læsevejleder
Fag: Dansk, Spansk
Hans Christian Rørdam
Hans Christian Rørdam
HCR - Lærer
Fag: Naturgeografi, Samfundsfag, Erhvervsøkonomi
Inge-Lene Therkelsen
Inge-Lene Therkelsen
ILT - Lærer, kursusleder (orlov)
Fag: Dansk, Engelsk
Jesper Hauge
Jesper Hauge
JEH - Lærer
Fag: Idræt, Kemi
Jochen Mertens
Jochen Mertens
JME - Lærer
Fag: Tysk, Oldtidskundskab
John Munch Hansen
John Munch Hansen
JMH - Lærer
Fag: Samfundsfag, Billedkunst
Jonas Sebastian Stausholm
Jonas Sebastian Stausholm
JST - Lærer
Fag: Oldtidskundskab, Religion
Jytte Vollstedt
Jytte Vollstedt
JVO - Lærer
Fag: Tysk, Fransk
Karsten Dam
Karsten Dam
KDA - Lærer
Fag: Matematik, Informationsteknologi
Kim Bertelsen
Kim Bertelsen
KBE - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Kirsten Hansen
Kirsten Hansen
KHA - Lærer, læsevejleder
Fag: Naturgeografi, Fransk
Kirsten Hegelund Ive
Kirsten Hegelund Ive
KHI - Lærer
Fag: Engelsk, Idræt
Kristoffer Dam
Kristoffer Dam
KRD - Lærer
Fag: Historie, Drama
Lars Elkjær Jørgensen
Lars Elkjær Jørgensen
LEJ - Lærer
Fag: Fysik, Matematik
Lisbeth Helm
Lisbeth Helm
LHE - Lærer
Fag: Engelsk, Tysk
Louise Lund Bækgaard
Louise Lund Bækgaard
LLB - Lærer
Fag: Kemi, Biologi, Bioteknologi
Mads Brynnum
Mads Brynnum
MBR- Lærer
Fag: Drama
Malthe Risom Lund
Malthe Risom Lund
MLU - Lærer
Fag: Biologi
Marianne Maigaard
Marianne Maigaard
MMA - Lærer
Fag: Kemi, Biologi, Bioteknologi
Marie Louise Hansen
Marie Louise Hansen
MLH - Lærer, studievejleder
Fag: Musik, Dansk
Martin Lyager Rasmussen
Martin Lyager Rasmussen
MLR - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Martin Steiness
Martin Steiness
MST - Lærer
Fag: Engelsk, Historie
Mathilde Kjær Pedersen
Mathilde Kjær Pedersen
MKP - Lærer
Fag: Matematik
Mette Buchardt
Mette Buchardt
MBU - Lærer
Fag: Dansk, Psykologi
Mette Hink Stefansen
Mette Hink Stefansen
MHS - Lærer
Fag: Fransk, Spansk
Morten Ræbild Fast
Morten Ræbild Fast
MRF - Lærer
Fag: Musik, Samfundsfag
Morten Vinther
Morten Vinther
MVI - Lærer
Fag: Samfundsfag, Erhvervsøkonomi
Nina Kjeldgaard
Nina Kjeldgaard
NKJ- Lærer
Fag: Musik, Engelsk
Ole Bakander
Ole Bakander
OBA - Lærer
Fag: Fysik, Matematik, Astronomi
Ole H. Pedersen
Ole H. Pedersen
OHP - Lærer
Fag: Samfundsfag
Pasha Sheshgol
Pasha Sheshgol
PSH - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Pernille Aagaard Sparre
Pernille Aagaard Sparre
PAS - Lærer, læsevejleder
Fag: Dansk, Idræt
Pernille Mollerup Blach
Pernille Mollerup Blach
PMB - Lærer
Fag: Musik, Matematik
Randi Larsen
Randi Larsen
RLA - Lærer, skemalægger
Fag: Fysik, Matematik
Rasmus Munch
Rasmus Munch
RMU - Lærer
Fag: Historie, Naturgeografi
Rasmus Peter Holt Christensen
Rasmus Peter Holt Christensen
RHC - Lærer
Fag: Tysk, Historie
Rikke Arnholtz
Rikke Arnholtz
RAR - Lærer
Fag: Dansk, Spansk
Rikke Line Lindberg Gabelgaard
Rikke Line Lindberg Gabelgaard
RLI - Lærer
Fag: Dansk, Spansk
Rune Elmgren Jakobsen
Rune Elmgren Jakobsen
REJ - Lærer, studievejleder, tillidsrepræsentant
Fag: Naturgeografi, Samfundsfag
Sidsel Nordentoft Poulsen
Sidsel Nordentoft Poulsen
SNP - Lærer
Fag: Tysk, Dansk
Simon Husfeldt Pedersen
Simon Husfeldt Pedersen
SHP - Lærer
Fag: Historie, Samfundsfag
Sisse Bjerre Jensen
Sisse Bjerre Jensen
SBJ - Lærer, studievejleder
Fag: Historie, Oldtidskundskab
Sofie Cathrine Gottlieb
Sofie Cathrine Gottlieb
SCG - Lærer
Fag: Engelsk, Billedkunst
Sofie Grønfeldt Sørensen
Sofie Grønfeldt Sørensen
SGS - Lærer (orlov)
Fag: Dansk, Religion
Solveig Hedal
Solveig Hedal
SHE - Lærer
Fag: Fysik
Sophie Nilsson
Sophie Nilsson
SNI - Lærer
Fag: Engelsk
Søren Bitsch
Søren Bitsch
SBI - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Stine Weisbjerg
Stine Weisbjerg
SWE - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Susan Funch Sørensen
Susan Funch Sørensen
SFS - Lærer (orlov)
Fag: Dansk, Religion
Susanne Winstrøm Gade
Susanne Winstrøm Gade
SUW - Lærer
Fag: Engelsk, Idræt
Tina Riber Geisler Svendsen
Tina Riber Geisler Svendsen
TGS - Lærer
Fag: Engelsk, Idræt
Tine Kilian Albæk
Tine Kilian Albæk
TKA - Lærer
Fag: Engelsk, Dansk
Torben Prag
Torben Prag
TPR - Lærer
Fag: Historie, Naturgeografi
Tryggve Sveinbjørnsson
Tryggve Sveinbjørnsson
TSV - Lærer
Fag: Samfundsfag, Naturgeografi
Uffe Hastrup
Uffe Hastrup
UHA - Lærer
Fag: Dansk, Filosofi
Vagn Rasmussen
Vagn Rasmussen
VRA - Lærer
Fag: Biologi, Idræt

Kantine


Jill Sørensen
Jill Sørensen
Kantineleder
Gerda Hauerslev
Gerda Hauerslev
Medhjælper
Helle Olsen
Helle Olsen
Medhjælper