Naturvidenskabelige retninger

De naturvidenskabelige studieretninger vælges af dig, der kan lide at arbejde med forsøg og gøre egne iagttagelser i laboratoriet. Der er en tæt kobling mellem matematik og de valgte naturvidenskabelige fag – og arbejdet foregår i en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser i laboratoriet eller i felten.

Gå til denne studieretning...

Studieretning 1

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Studieretning 2

Kemi A
Matematik A
Fysik B

Studieretning 3

Fysik A
Matematik A
Kemi B

Studieretning 4

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Studieretning 5

Biologi A
Kemi B

Samfundsvidenskabelige retninger

De samfundsvidenskabelige studieretninger er for dig, som vil vide mere om samfundsforhold i Danmark og internationalt. Hvis du synes, at det er spændende at diskutere og forholde dig til, hvordan samfundet er indrettet – eller bør være, så er disse studieretninger det rigtige valg. Du kommer til at arbejde med metode og teori i et tæt samspil med virkeligheden.

Studieretning 6

Samfundsfag A
Matematik A

Studieretning 7

Samfundsfag A
Engelsk A

Sproglige retninger

Er du til sprog? Vil du vide mere om, hvordan dagligdagen og kulturen fungerer i de lande, hvor sprogene tales, så skal du vælge en af de sproglige studieretninger. Du kommer til at arbejde med sprog i en lang række sammenhænge – lige fra litteratur over film til podcast.

Studieretning 8

Engelsk A
Tysk fortsætter A
Latin C

Studieretning 9

Engelsk A
Fransk fortsætter A
Latin C

Studieretning 10

Engelsk A
Spansk begynder A
Latin C

Studieretning 11

Engelsk A
Tysk fortsætter A
Samfundsfag B

Kunstneriske retninger

Vores kunstneriske studieretninger indeholder fag for dig, som interesserer sig for, hvordan vi udtrykker os og kommunikerer med hinanden. Arbejdet med musik og tekster vil give dig en meget bred kulturforståelse og mulighed for at arbejde kreativt og videreudvikle dine musikalske talenter.

Studieretning 12

Musik A
Engelsk A

Studieretning 13

Musik A
Matematik A

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.