Ledelsen

Ledelsen på Allerød Gymnasium er organiseret som et ledelsesteam. Rektor er overordnet ansvarlig for skolens faglige og pædagogiske arbejde. Til daglig udføres dette arbejde i samarbejde med resten af ledelsen. Ledelsesteamet er kun en del af Allerød Gymnasiums organisationsmodel, der har elever, lærere og øvrige ansatte i centrum for skolens mål om at skabe den bedste kvalitet i undervisningen.

 

Anders Wind

Anders Wind

Rektor

Anders.Wind@allgym.dk

Pædagogisk udvikling, strategiudvikling, økonomi- og, budgetansvarlig, skolens bygninger og vedligeholdelse, bestyrelsen, ansættelser, efteruddannelse, pædagogikum, klagesager, støttefonden.

Bo Vølund

Bo Vølund

Vicerektor

bov@allgym.dk

Optagelse af elever i 1.g, holdoprettelse i 1.g, ventelister, opfølgning på sygdom, ferie- og årsplanlægning, ansættelse af vikarer, opgavefordeling, udmeldelse af elever, karakterudvikling og frafald, Studievalg København, nye medarbejdere, overordnet drift, rektors stedfortræder.

Mads Bybæk Pedersen

Mads Bybæk Pedersen

Uddannelsesleder

mbp@allgym.dk

IT-ansvarlig, SRP-ansvarlig, tværfagligundervisning, 3.g årgangsansvarlig, skriftlighed, Taiwan, fritagelse i idræt, digital dannelse, Team Danmark, frivillige aktiviteter, idrætsdag, elevarrangementer, kontakt til Ud i livet.