Ledelsen

Ledelsen på Allerød Gymnasium er organiseret som et ledelsesteam med rektor, vicerektor og tre pædagogiske ledere. Rektor er overordnede ansvarlig for skolens faglige og pædagogiske arbejde. Til daglig udføres dette arbejde i samarbejde med resten af ledelsen. Ledelsesteamet er kun en del af Allerød Gymnasiums organisationsmodel, der har elever, lærere og øvrige ansatte i centrum for skolens mål om at skabe den bedste kvalitet i undervisningen.

 

Anders Wind

Anders Wind

Rektor

Anders.Wind@allgym.dk

Pædagogisk udvikling, strategiudvikling, økonomi- og, budgetansvarlig, skolens bygninger og vedligeholdelse, bestyrelsen, ansættelser, efteruddannelse, pædagogikum, klagesager, støttefonden.

Bo Vølund

Bo Vølund

Vicerektor

bov@allgym.dk

Optagelse af elever i 1.g, holdoprettelse i 1.g, ventelister, opfølgning på sygdom, ferie- og årsplanlægning, ansættelse af vikarer, opgavefordeling, udmeldelse af elever, karakterudvikling og frafald, Studievalg København, nye medarbejdere, overordnet drift, rektors stedfortræder.

Hanne Verge Larsen

Hanne Verge Larsen

Uddannelsesleder

hvl@allgym.dk

Eksamensansvarlig, terminsprøver, 2.g årgangsanvarlig, talentudvikling, optagelse af elever i 2., og 3.g, samarbejde med folkeskolerne, ekskursioner og gæstelærere.

Henvendelser vedr. prøver og eksamen kontakt: + 45 48 10 33 43

Line Bach

Uddannelsesleder

lba@allgym.dk

International koordinering, international klasse, 1.g årgangsansvarlig, forældremøder, udvekslingselever, hjemmeside og sociale medier, publikationer og annoncer.

Mads Bybæk Pedersen

Mads Bybæk Pedersen

Uddannelsesleder

mbp@allgym.dk

IT-ansvarlig, SRP-ansvarlig, tværfagligundervisning, 3.g årgangsansvarlig, skriftlighed, Taiwan, fritagelse i idræt, digital dannelse, Team Danmark, frivillige aktiviteter, idrætsdag, elevarrangementer, kontakt til Ud i livet.