Ledelsen på Allerød Gymnasium er organiseret som et ledelsesteam. Rektor er overordnet ansvarlig for skolens faglige og pædagogiske arbejde. Til daglig udføres dette arbejde i samarbejde med resten af ledelsen. Ledelsesteamet er kun en del af Allerød Gymnasiums organisationsmodel, der har elever, lærere og øvrige ansatte i centrum for skolens mål om at skabe den bedste kvalitet i undervisningen.

Anders Wind

Rektor

Anders.Wind@allgym.dk

Pædagogisk udvikling, strategiudvikling, ledelsesudvikling, økonomi- og, budgetansvarlig, skolens bygninger og vedligeholdelse, kantinekontrakt bestyrelsen, ansættelser, elevråd og diverse udvalg, al intern efteruddannelse, kvalitetssystem, studie- og ordensregler, pædagogikum, klagesager, overenskomst og arbejdstid, støttefonden, Gymnasiefællesskab

Bo Vølund

Vicerektor

bov@allgym.dk

Optagelse af elever i 1.g, holdoprettelse i 1.g, rengøringskontrakter, opfølgning på sygdom/barsel/omsorgsdage/feriefridage og orlov – herunder al vikardækning, 3.g årgangsansvarlig, karakterudvikling og frafald, Studievalg København, musical, nye medarbejdere, overordnet drift, opgavefordeling og modulafvikling, valgfags- og studieretningsoprettelse, nærmeste leder for TAP’ere, sikkerhedsleder og APV-ansvarlig, kalenderansvarlig, rektors stedfortræder.

Irene Eckert

Uddannelsesleder

agiec@allgym.dk

2.g årgangsansvarlig, SRP/SRO/DHO-ansvarlig, tværfaglig undervisning, skriftlighed, tovholder ift. elever med SPS- og psykologhjælp mv., fastholdelsesansvarlig, tovholder ift. Elevarrangementer, selvstuderende og udvekslingselever, SIP-ansvarlig, sparring til NV/Science-koordinator, højniveau-og studieture samt alle former for ekskursioner mv, talentudvikling, brobygning/introkurser

Mads Bybæk Pedersen

Uddannelsesleder

mbp@allgym.dk

IT-ansvarlig – herunder IT-politik og -udvikling, 1.g årgangsansvarlig, eksamensansvarlig for både mundtlig og skriftlig prøveafvikling – herunder terminsprøver og årsprøver, fritagelse i idræt, digital dannelse, Team Danmark, frivillige aktiviteter, idrætsdag, håndtering af IT-materialer generelt set og ift. Eksamen, ansvarlig for indkøb af IT-licenser mv, GDPR-ansvarlig, aftaler med kommune.

Pædagogisk faglige koordinatorer

Charlotte Villefrance

Pædagogisk faglig koordinator

agcvi@aggym.dk

Fag: Religion, Fransk

Diverse elevarrangementer herunder studenterhuer, sidste skoledag, translokation, juleafslutning, orienteringsaften, juleafslutning, koordinator folkeskolesamarbejde, UMV- og ETU-afvikling, skoleudvikling – trivsel og den levende skole, udvalgsorganisering

Sofie Grønfeldt Mølgaard

Pædagogisk faglig koordinator

agsgm@aggym.dk

Fag: Dansk, Religion

Informationsmateriale, Elevambassadørkorps, Hjemmeside, Presse, annoncer ift. arrangementer og orienteringsaften, skoleudvikling – fordybelse og kreativitet,

Sophie Nilsson

Pædagogisk faglig koordinator

agsni@aggym.dk

Fag: Engelsk

International klasse, Internationalt udvalg, Udveksling – herunder Japan, Taiwan, Tyskland, Belgien mv., Skoleudvikling – virkelighedsnær undervisning.