For at blive optaget på Allerød Gymnasium skal du gå ind på optagelse.dk senest d. 1. marts og finde Allerød Gymnasium. Her skal du logge ind med dit UNI-log-in. Har du glemt dette, kan du få det oplyst på din skole.

På optagelse.dk finder du en skabelon, hvor du skal udfylde følgende:

  • Personlige oplysninger – Din skole har allerede udfyldt det meste. Det du skal huske er at udfylde din mail og dit telefonnummer.
  • Karakterer – Din skole har lagt dine standpunktskarakterer ind.
  • Underskrift og bilag – Først når en eller begge af dine forældre har bekræftet ansøgningen med deres NemID, kan du sende den afsted til Allerød Gymnasium.

Svar på ansøgning:

I starten af marts måned vil du og dine værger/ forældre via e-boks modtage en digital kvittering eller optagelsesbrev fra os.

Bemærk i øvrigt:

Dit endelige valg af studieretning sker efter det indledende grundforløb. Du vil i løbet af grundforløbet blive klædt på til at træffe det rigtige valg for dig.

UPV

Hvis det vurderes, at du på det tidspunkt Uddannelsesplanen oprettes ikke er uddannelsesparat ift. den uddannelse, der søges, kan du indstilles til en revurdering (Uddannelsesparathedsvurdering, UPV). Det er det gymnasium, hvor du har søgt optagelse, der afholder UPV-prøverne. Hvis du efter UPV-prøverne vurderes uddannelsesparat ift. STX, er ansøgningen med, når klasseinddelingen foretages. Hvis vurderingen stadig er ikke-uddannelsesparat, kan du ikke søge optagelse på en anden STX-skole. Prøveskolens uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er altså gældende for alle STX-uddannelser.

UPV på AG

Ansøgere til Allerød Gymnasium prøves i 3 fag: dansk, engelsk og matematik. Prøverne er som udgangspunkt mundtlige, dog vil ansøgeren blive bedt om at lave en kort skriftlig fremstilling i dansk.

Prøven er udarbejdet og afholdes af faglærere fra AG, og det faglige niveau i prøverne svarer til det niveau, eleverne har ved udgangen af grundskolen. Prøven tager ca. 2 timer i alt.

Ansøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrke og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Ansøgeren får svar senest dagen efter prøven.

Elever som ikke har afsluttet med folkeskolens obligatoriske prøve

Ansøgere, der af én eller anden grund ikke har afsluttet 9. eller 10. klasse med folkeskolens obligatoriske prøve skal som udgangspunkt til en optagelsesprøve i dansk, matematik, engelsk og 2. fremmedsprog eller fysik/kemi.

Ansøgere, som efter rektors vurdering har kvalifikationer svarende til de krav, der stilles i folkeskolens obligatoriske prøve, kan optages på baggrund af en konkret vurdering og eventuelt en faglig test.

Elever som går i skole i udlandet

Europaskole:

En europaskoleelev har krav på optagelse på de gymnasiale uddannelser, hf-uddannelsen og erhvervsuddannelserne, på samme vilkår som en elev, der har gennemført folkeskolen. Ansøgerens uddannelsesparathed vil blive vurderet af den ansøgte institution ud fra en konkret vurdering og eventuelt en faglig test.

International skole eller lokal skole i udlandet:

Eleven skal aflægge en optagelsesprøve. Ansøgerens uddannelsesparathed vil blive vurderet af den ansøgte institution ud fra en konkret vurdering og eventuelt en faglig test. Omfanget og fagrækken bestemmes individuelt, når eleven har sendt en motiveret ansøgning, med data og dokumentation fra den afgivende skole. Prøven er udarbejdet og afholdes af faglærere fra AG, og det faglige niveau i prøverne svarer til det niveau, eleverne har ved udgangen af grundskolen.

Ansøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrke og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Hvis muligt aflægges prøven på AG, under særlige forhold kan prøven afholdes på den afgivende skole eller hjemme. Ansøgeren får svar senest dagen efter prøven.

Elever som allerede går på en ungdomsuddannelse, men ønsker at skifte til AG

Hvis du ønsker at skifte til AG fra en anden ungdomsuddannelse, skal du rette henvendelse til skolens kontor. Udskrift af standpunktskarakterer og fravær skal foreligge. Ved en samtale med en uddannelsesleder undersøges det, hvorvidt det er muligt at finde en studieretning/klasse, der matcher den, du er i nu. Evt. tilbydes at et fag (C-niveau) kan læses som selvstuderende.

Det er en forudsætning for optagelse at uddannelseslederen vurderer at skiftet vil være realistisk i forhold til gennemførelse af STX på AG.

Du kan hente en pdf-version af de formelle retningslinjer for UPV/optagelsesprøver samt se reglerne for optagelse i Optagelsesbekendtgørelsen.

Kan man regne med at komme ind på AG, hvis man skriver AG på som 1. prioritet?

Vi forventer, at vi har plads til alle ansøgere. Det har vi i hvert fald haft de seneste 10 år. Så med mindre vi får mange flere ansøgninger, end vi plejer, er der plads til alle.

Du kan læse mere om, hvordan optagelse og fordeling foregår på Region H’s hjemmeside. Derudover kan du finde nyttig viden i Optagelsesbekendtgørelsen.