Du søger om optagelse i 1.g på Allerød Gymnasium på Optagelse.dk. Det skal du gøre senest d. 1. marts.

Du skal logge ind med dit UNI-login. Har du glemt dette, kan du få det oplyst på din skole.

På Optagelse.dk finder du en skabelon, hvor du skal udfylde følgende:

  • Prioriteret rækkefølge på dine ønsker til ungdomsuddannelse.
  • Personlige oplysninger – Din skole har allerede udfyldt det meste. Det du skal husker er at udfylde din mail og dit telefonnummer.
  • Karakterer – Din skole har lagt dine standpunktskarakterer ind. Og dit eksamensbevis bliver indlæst automatisk efter eksamen.
  • Underskrift og bilag – Først når en eller begge af dine forældre har bekræftet ansøgningen med deres NemID bliver den sendt til din 1. prioritet.

Svar på ansøgning:

I løbet af marts måned vil du og dine værger/forældre via digital post modtage et kvitteringsbrev eller et reservationsbrev fra os. Herfra går fordelingen af ansøgere i gang hos Fordelingssekretariatet – Region Hovedstaden:

https://www.regionh.dk/uddannelse/ungdoms-%20og%20voksenuddannelser/Elevfordeling-til-STX-og-HF/Sider/default.aspx

Når fordelingen er afsluttet, vil du modtage et optagelsesbrev fra den skole du er optaget på. Dette sker umiddelbart inden sommerferien. Vi forventer at have plads til alle ansøgere. Det har vi i hvert fald haft de fleste år. Så med mindre at vi får mange flere ansøgninger end vi plejer, er der plads til alle.

Du kan læse mere om forudsætninger for adgang og optagelse på Børne- og Undervisningsministeriets

hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse

Derudover kan du finde nyttig viden i optagelsesbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/314

Bemærk i øvrigt:

Dit endelige valg af studieretning sker efter det indledende grundforløb. Du vil i løbet af grundforløbet blive klædt på til at træffe det rigtige valg for dig.