Ledelse

Kirsten Schiellerup
KSC - Rektor
Cand. mag. engelsk og spansk Master i offentlig ledelse
Bo Vølund
BOV - Vicerektor
Fag: Historie, Samfundsfag
Hanne Verge Larsen
HVL - Uddannelsesleder
Fag: Kemi
Line Bach
LBA - Uddannelsesleder
Fag: Engelsk, Historie
Mads Bybæk Pedersen
MBP - Uddannelsesleder
Fag: Erhvervsøkonomi, Samfundsfag, Idræt

Administration

Annette Westergaard Holm
AWH - Sekretær
Helle Byder Hansen
HBY - Sekretær
Marlene Brøgger
MAB - Sekretær
Sonja Wærness
SOW - AC-medarbejder

Lærere

Andreas Andersen
AAN - Lærer
Fag: Idræt, Biologi
Anette Berg Walbech Ryberg
ABR - Lærer
Fag: Dansk, Historie
Ann-Dorte Pedersen
ADP - Lærer
Fag: Dansk, Samfundsfag
Anne Bruun Olesen (orlov)
ABO - Lærer
Fag: Idræt
Anne Kongsted Knudsen
AKK - Lærer
Fag: Historie, Matematik, Psykologi
Anne Mette Elk
AME - Lærer
Fag: Musik, Tysk
Benjamin Lunøe
BLU - Lærer
Fag: Engelsk, Filosofi
Bente Hansen
BHA - Lærer, kursusleder
Fag: Tysk, Historie
Bjarke Takashi Røjle Christensen
BTC - Lærer
Fag: Fysik, Matematik
Bjørn Lind
BLI - Lærer
Fag: Matematik, Idræt
Bjørn Meidell
BME - Lærer
Fag: Samfundsfag, Historie
Bjørn Wied
BWI - Lærer
Fag: Historie, Religion
Cecilie Kim Nimb Williams
CNW - lærer
Fag: Psykologi, samfundsfag
Charlotte Villefrance
CVI - Lærer
Fag: Religion, Fransk
Christian L. Jensen
CLJ - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Colin Cessford
CCE - Lærer
Fag: Engelsk, Historie
Dennis Odgaard
DOD - Lærer
Fag: Religion, Historie
Emilie Beglaubter
EBE - Lærer
Fag: Dansk, Psykologi
Esben Rossel Torbensen
ERT - Lærer
Fag: Kemi
Flemming Borg Nielsen
FBN - Lærer
Fag: Historie, Oldtidskundskab, Latin
Freddie Kirk Nielsen
FKN - Lærer, læsevejleder
Fag: Dansk, Spansk
Ida Christine Larsen
ICL - Lærer
Fag: Idræt, Biologi
Ida Israelsen
IIS - Lærer
Fag: Idræt
Jeppe Grønning Jensen
JGJ - Lærer
Fag: Engelsk
Jesper Hauge
JEH - Lærer
Fag: Idræt, Kemi
John Munch Hansen
JMH - Lærer
Fag: Samfundsfag, Billedkunst
Jonas Sebastian Stausholm
JST - Lærer
Fag: Oldtidskundskab, Religion
Jytte Vollstedt
JVO - Lærer
Fag: Tysk, Fransk
Kamilla Louise Hansen
KLH - Lærer
Fag: Dansk, Billedkunst
Katja Maria Lustrup
KML - Lærer
Fag: Drama, Idræt
Kim Bertelsen
KBE - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Kirsten Hansen
KHA - Lærer, læsevejleder
Fag: Naturgeografi, Fransk
Kristina Diernæs
KDI - Lærer
Fag: Psykologi, Biologi
Kristoffer Dam
KRD - Lærer
Fag: Historie, Drama (orlov)
Kuno Rasmussen
KRH - Lærer
Fag: Fysik
Lars Elkjær Jørgensen
LEJ - Lærer
Fag: Fysik, Matematik
Lisbeth Helm
LHE - Lærer
Fag: Engelsk, Tysk
Louise Lund Bækgaard
LLB - Lærer
Fag: Kemi, Biologi, Bioteknologi
Malthe Risom Lund
MLU - Lærer
Fag: Biologi
Marianne Maigaard
MMA - Lærer
Fag: Kemi, Biologi, Bioteknologi
Marie Louise Hansen
MLH - Lærer, studievejleder
Fag: Musik, Dansk
Martin Lyager Rasmussen
MLR - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Mathilde Kjær Pedersen
MKP - Lærer
Fag: Matematik
Mette Hink Stefansen
MHS - Lærer
Fag: Fransk, Spansk
Morten Vinther
MVI - Lærer
Fag: Samfundsfag, Erhvervsøkonomi
Nina Kjeldgaard
NKJ - Lærer
Fag: Musik, Engelsk
Ole Bakander
OBA - Lærer
Fag: Fysik, Matematik, Astronomi
Pernille Aagaard Sparre
PAS - Lærer
Fag: Dansk, Idræt
Pernille Mollerup Blach
PMB - Lærer
Fag: Musik, Matematik
Randi Larsen
RLA - Lærer, skemalægger
Fag: Fysik, Matematik
Rasmus Peter Holt Christensen
RHC - Lærer
Fag: Tysk, Historie
Rasmus Thomsen
RTH - Lærer
Idræt, Samfundsfag
Rikke Arnholtz
RAR - Lærer
Fag: Dansk, Spansk
Rikke Line Lindberg Gabelgaard
RLI - Lærer
Fag: Dansk, Spansk
Rune Elmgren Jakobsen
REJ - Lærer, studievejleder, tillidsrepræsentant
Fag: Naturgeografi, Samfundsfag
Sidsel Nordentoft Poulsen
SNP - Lærer
Fag: Tysk, Dansk
Simon Husfeldt Pedersen
SHP - Lærer
Fag: Historie, Samfundsfag
Sisse Bjerre Jensen
SBJ - Lærer, studievejleder
Fag: Historie, Oldtidskundskab
Sofie Cathrine Gottlieb (orlov)
SCG - Lærer
Fag: Engelsk, Billedkunst
Sofie Grønfeldt Mølgaard
SGM - Lærer
Fag: Dansk, Religion
Sophie Nilsson
SNI - Lærer
Fag: Engelsk
Stig Ansbak Kassow
SAK - Lærer
Fag: Biologi, Naturgeografi
Stine Weisbjerg
SWE - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Susan Funch Sørensen
SFS - Lærer
Fag: Dansk, Religion
Søren Bitsch
SBI - Lærer
Fag: Matematik, Fysik
Thomas Stibius Pedersen
TSJ - Lærer
Fag: Matematik
Tina Finding
TFI - Lærer
Fag: Engelsk, Dansk
Tina Riber Geisler Svendsen
TGS - Lærer
Fag: Engelsk, Idræt
Tine Kilian Albæk
TKA - Lærer
Fag: Engelsk, Dansk
Tryggve Sveinbjørnsson
TSV - Lærer
Fag: Samfundsfag, Naturgeografi
Uffe Hastrup
UHA - Lærer
Fag: Dansk, Filosofi

Studievejledning

Marie Louise Hansen
MLH - Lærer, studievejleder
Rune Elmgren Jakobsen
REJ - Lærer, studievejleder, tillidsrepræsentant
Sisse Bjerre Jensen
SBJ - Lærer, studievejleder

Teknisk personale

Stig Brandt Dalkvist
Jørgen Sinkbæk Andreasen
JSA - Pedel
Thomas Olsen
TOL - Tekniker
Sidse Juul Windahl
SJW - Bibliotekar og Cand.IT

Kantine

Jill Sørensen
Gerda Hauerslev
Kantinemedhjælper
Helle Olsen
Kantinemedhjælper