Sig noget i timerne

Til dig der har svært ved at deltage mundtligt i timerne

Hvis du synes, at det er lidt svært at komme mundtligt på banen i timerne, kan du få glæde af det kursus, vi kalder ’sig-noget-i-timerne’. Kurset afvikles i samarbejde med Allerød Ungdomsskole og er et forløb over 5 eftermiddage. Kurset handler om at blive bedre til at præsentere en sag for andre og tro på, at det man gør, er rigtigt. Forløbet henvender sig til elever, der har svært ved at få sagt noget i timerne, ved fremlæggelser eller til eksamen især fordi man usikker på sig selv og det man kan. Det er en professionel coach, Ulla Holtze, der står for kurset.

Du kan tilmelde dig ved at skrive til studievejleder Marie Louise Hansen i Lectio eller til din egen studievejleder.

Stresshåndtering

Til dig der ikke kan overskue hverdagen, lektierne og afleveringerne

Vil du gerne vide mere om stress og blive bedre til at forebygge og håndtere det i tilværelsen som gymnasieelev, er dette kursus noget for dig. Gymnasielivet kan hurtigt blive meget presset, når man gerne vil have plads til både skole, familie, venner og fritidsjob. På kurset arbejder vi med emner som: hvad er stress, hvad sker i krop og hjerne, og hvordan forebygges det. Der vil også være plads til sparring på konkrete stress-problemstillinger.

Eksamensangst

Til dig der er bange for at præstere dårligere til eksamen

Det vigtigste ved at gå i gymnasiet er naturligvis at få et højt fagligt udbytte af den daglige undervisning. En del af det at gå i gymnasiet handler også om eksaminer, hvor man på meget kort tid skal vise, hvad man kan – og det kan for nogle være en udfordring. Er du mere end almindeligt nervøs for at gå til eksamen, så kan du deltage i studievejledernes kursus i, hvordan man kan arbejde med sin nervøsitet. Der vil være både øvelser, information og gode råd. Kurset ligger i foråret og bliver udmeldt i forbindelse med den årlige eksamensintroduktion.