Et levende gymnasium

AG blev grundlagt i 1978 i sand pionérånd. Store dele af undervisningen fandt det første år sted i en række røde barakker, indtil gymnasiets nuværende bygninger stod helt færdige i august 1980, og man var klar til at rykke ind.

Pionérånden og engagementet har vi stadig med os. Vi lægger vægt på at være en skole i udvikling med masser af forskellige aktiviteter både i og uden for skoletiden. Udgangspunktet er et inspirerende miljø med højt kvalificeret undervisning og gode muligheder for, at eleverne udfolder sig socialt. Vi lægger stor vægt på, at alle trives, og at der er plads til forskellighed. For vores overbevisning er, at uden trivsel finder ingen læring sted!

Pædagogisk tilgang

På Allerød Gymnasium orienterer vi os i nye pædagogiske muligheder og følger med tiden, samtidig med at vi holder fast i det, vi ved, der virker. På Allerød Gymnasium vil du derfor møde en bred vifte af undervisningsformer fra tavleundervisning til gruppearbejde, over forelæsninger og eksperimenter til selvstændig opgaveløsning. For at følge godt med i den pædagogiske udvikling deltager alle lærere i efteruddannelsesaktiviteter hvert år. Vi har blandt andet haft fokus på elevmotiverende arbejdsformer som for eksempel Cooperative Learning (CL), Flipped Classroom og Peer-grade.

Lektiecafé

To gange om ugen har vi en hyggelig lektiecafé på gymnasiet efter skoletid. Her kan du sammen med dine klassekammerater eller andre elever fra skolen få hjælp af faglærere eller tidligere AG-elever, der i dag læser på universitetet. Lektiecaféen foregår i ’Håndvasken’ og der serveres altid kaffe, te og frugt, så du ikke går sukkerkold midt i arbejdet.

Skrive- og eksamensværksted

Når du skal skrive en større skriftlig opgave eller en AT-synopsis, omdanner vi vores Studiecenter til et skriveværksted, hvor du kan arbejde og få faglig vejledning af de tilknyttede faglærere. For at støtte vores dig bedst muligt i forbindelse med eksamenslæsningen er der også i eksamensperioden et tilbud om åben vejledning, hvor du kan få hjælp til eksamenslæsningen og afklaret eksamenstekniske spørgsmål.

IT på AG

IT er en naturlig del af din undervisning på Allerød Gymnasium. Derfor forventer vi, at du har din egen computer til brug i undervisningen. Du vil blandt andet stifte bekendtskab med i-bøger og flere pædagogiske IT-platforme som f.eks. O365, Restudy, Peer-grade og Kahoot.

Teori og praksis

På Allerød Gymnasium synes vi, at det er en pædagogiske pointe at vide, hvordan og hvor man bruger det, man lærer i gymnasiet. Derfor blander vi teori og praksis, og prioriterer at tage ud i verden på ekskursioner eller inviterer verden ind på skolen i form af fællestimer, gæstelærere eller forelæsninger.

Vi skriver hjemmeopgaver på skolen

På Allerød Gymnasium har vi skemalagt en del af den tid (elevtiden), som der er afsat til arbejdet med de skriftlige opgave. Det betyder, at en del af det skriftlige arbejde vil blive lavet i undervisningstiden sammen med faglæreren. Det skaber en bedre sammenhæng mellem den daglige undervisning og det skriftlige arbejde, og giver i højere grad læreren mulighed for at tilrettelægge det skriftlige arbejde med udgangspunkt i den enkelte elev.

Din mening tæller

Undervisningens områder er i mange tilfælde bestemt på forhånd af STX-bekendtgørelsen og de tilhørende fagbilag. I de tilfælde, hvor der er mulighed for selv at vælge emne inddrages eleverne i åben dialog omkring valget, ligesom eleverne gennem faste evalueringer har mulighed for at få indflydelse på undervisningen.

Vil du vide mere om AG?

Hvis du synes, AG lyder som en skole for dig, synes vi du skal komme forbi og besøge os. Så kan du mærke stemningen, se skolen og måske endda møde nogle af dine kommende skolekammerater.

Besøg skolen