Taiwan

Allerød Gymnasium har som et af de eneste gymnasier i Danmark en gensidig udvekslingsaftale med Taiwan. Det betyder, at alle 1. og 2.g’ere hvert år har mulighed for at søge om at komme med en delegation, der rejser til Taiwan en uge i marts måned. Man indkvarteres privat, går i skole og får derudover et væld af kulturelle oplevelser. Rejsens pris varierer alt efter flyselskaberne priser, men ligger mellem 5000-7000 kr. Hvert år i september får AG så besøg fra Taiwan, hvor de taiwanesiske elever ligeledes indkvarteres privat og deltager i undervisning på tværs af klasser.

Slesvig

På Allerød Gymnasium har vi også en samarbejdsaftale med et gymnasium i Slesvig, som vi ligeledes gensidigt udveksler med en gang om året. Her indkvarteres man også privat i 3-4 dage og får et godt indblik i hvad det vil sige at bo i Tyskland. Har du valgt Tysk som 2. fremmedsprog, så har du chancen for at komme med!

Studieture

Alle klasse på AG rejser på studietur til et land i Europa i 2.g. Du er afsted i 5-6 dage og det faglige indhold i løbet af disse dage tager udgangspunkt i et eller to fag. Alle elever i den enkelte klasse deltager, og det er en fantastisk måde at at opleve og arbejde sammen med dine klassekammerater på. Nogle klasser og elever vil også kunne opleve at komme på kortere eller længere studierejser til varierende priser.

Du vil opdage, at du lærer dine klassekammerater – og dine lærere – meget bedre at kende i løbet af denne uge, og at i sammen får mange store oplevelser. Du får et indblik i et andet land og fagligheden opleves på en ny og anderledes måde. Elevbetalingen for turen er maksimalt 4000 kr. plus mad og lommepenge. Du kan søge om støtte/tilskud gennem elevfonden, hvis du og din familie ikke kan klare det selv.

International klasse

Ud over vores generelle globale fokus, har du på AG også mulighed for at blive en del af vores internationale klasse. Som elev i den internationale klasse skal du på tre studierejser, hvor du møder tre kulturelt forskellige lande og får et fantastisk socialt sammenhold med din klasse.

Den internationale klasse oprettes under forudsætning af tilstrækkelig tilmelding til studieretning 7, Samfundsfag A og Engelsk A. I det tilfælde vil én af klasserne i studieretning 7 få en international profil med øget rejseaktivitet og fokus på interkulturelle kompetencer. Klassen er for dig, der har en bred politisk, kulturel og engelsksproglig interesse. Kerneområderne er samfundsanalyse, kommunikation og kulturforståelse, og du vil skulle skrive opgaver med fokus på interkulturelle kompetencer.

Studierejserne og det faglige indhold i disse vil i høj grad være et bærende element i studieretningen. Rejsemålene er nøje udvalgt med henblik på faglig relevans og går til hhv. Belgien, Grækenland og USA. Undervisningen op til rejserne vil i flest mulige fag være tonet mod formålet/emnet for rejsen. Rejserne har højt fagligt indhold og afsluttes med et produkt, der har fokus på tilegnelsen af interkulturelle kompetencer.

Der må beregnes en elevbetaling på ca. 20.000 til denne studieretning. Desuden skal du og din familie være indstillet på at have en udenlandsk elev boende i uge 43.

Vil du vide mere om AG?

Hvis du synes, AG lyder som en skole for dig, synes vi du skal komme forbi og besøge os. Så kan du mærke stemningen, se skolen og måske endda møde nogle af dine kommende skolekammerater.

Besøg skolen