Udvalg på Allerød Gymnasium

Allerød Gymnasium er dit gymnasium, og som elev har du rig mulighed for at sætte dit præg på skolens udvikling. Læs mere om de forskellige udvalg her.

Elevrådet

Alle elever kan melde sig til elevrådet, og medlemmerne vælges demokratisk, hvilket også gælder for formand og næstformand. Elevrådsformanden og et andet medlem fra elevrådet sidder også med i skolens bestyrelse.

I skoleåret 2017/2018 består elevrådet af Olivia Bang Brink 2.k (formand og bestyrelsesmedlem), Vitus Nielsen 3.x (bestyrelsesmedlem), Thomas Mossing 3.x (næstformand), Lucas Christian Godt Hansen 3.r, Ciara Niahm O’Shea 3.p, Katinka Herdal 2v, Clara Rischel Preston 2.p, Clara Marie Juhlert 2.v, Caroline Aas Andersen 2k, Mille Rovsing Kristiansen 1dq, Sandra Adeltoft Ajslev 1.m, Sarah Lee Marott 1.n

Hvis du har spørgsmål eller forslag til elevrådet kan du henvende dig til vores elevrådsformand eller på elevrådets facebookside: facebook.com/AllerodGymnasiumElevrad

Festudvalget

Tekst, tekst, tekst…

Øvrige udvalg

I hvert af Allerød Gymnasiums udvalg sidder der 2-4 elever. Elevrepræsentanterne kommer fra alle årgange og klasser – hvem der ender som repræsentanter afhænger af, hvem der stiller op og bliver valgt. Ved skoleårets start vil der være valg til udvalgene.

I skoleåret 2014-15 er der blevet nedsat følgende udvalg:

  • Fællesudvalget: Det er skolens brede udvalg, der rummer repræsentanter fra både elever, lærere og øvrige medarbejdere. Udvalget behandler bl.a. spørgsmål om skolens indretning, udsmykning og regler.
  • AT-udvalget: Her tages der stilling til, hvordan vi kan forbedre det tværfaglige samarbejde og undervisningen i faget Almen Studieforberedelse.
  • Scienceudvalget: Dette udvalg er især fokuseret på undervisningen i de naturvidenskabelige fag og på, hvordan fagene kan løfte samarbejdet med de videregående uddannelsesinstitutioner og de lokale/regionale virksomheder.
  • Pædagogisk Udvalg: Dette er skolens centrale udvalg vedrørende undervisningen. Her tages der fat på alt fra elevtrivsel over lektiepolitik til skriftlighed.
  • Fællestimeudvalget: Dette udvalg arbejder med finde aktuelle og spændende foredragsholdere til skolens fællestimer.
  • Gallafestudvalget: Eleverne i dette udvalg er med til at planlægge året Gallafest.
  • IT-udvalget: Eleverne i dette udvalg har ofte en god viden om IT og mange forslag til, hvordan den daglige undervisning kan forbedres gennem brug af nye IT-værktøjer.
  • Internationalt udvalg: Her kan du være med til at præge AG’s internationale profil og præge måden skolen gennemfører udvekslingsaftaler med andre venskabsskoler i udlandet.

Derudover nedsættes der i løbet af skoleåret en række ad hoc-udvalg, hvor fx repræsentanter fra elevrådet deltager.