Udvalg på Allerød Gymnasium

Allerød Gymnasium er dit gymnasium, og som elev har du rig mulighed for at sætte dit præg på skolens udvikling. Læs mere om de forskellige udvalg her.

Elevrådet

Alle elever kan melde sig til elevrådet, og medlemmerne vælges demokratisk, hvilket også gælder for forperson og næstforperson. Elevrådsforpersonen og et andet medlem fra elevrådet sidder også med i skolens bestyrelse.

I skoleåret 2017/2018 består elevrådet af Olivia Bang Brinck 2.k (forkvinde og bestyrelsesmedlem), Ciara Niahm O’Shea 3.p (næstforkvinde), Vitus Nielsen 3.x (bestyrelsesmedlem), Thomas Mossing 3.x, Lucas Christian Godt Hansen 3.r, Katinka Herdal 2v, Clara Rischel Preston 2.p, Clara Marie Juhlert 2.v, Caroline Aas Andersen 2k, Mille Rovsing Kristiansen 1dq, Sandra Adeltoft Ajslev 1.m, Sarah Lee Marott 1.n

Hvis du har spørgsmål eller forslag til elevrådet kan du henvende dig til vores elevrådsforkvinde eller på elevrådets facebookside: facebook.com/AllerodGymnasiumElevrad

Festudvalget

AG’s festudvalg er elevstyret, så har du lyst til at engagere dig i festplanlægningen, så kom og vær med! Hvert år står udvalget for at arrangere og afholde fem fester. Udvalget tager sig af alt det praktiske og kreative både før, under og efter festerne. Det er også festudvalget, der vælger festernes tema og det kan være alt fra Halloween til uniform og rave.

AG Lounge

AG Lounge er ligesom festudvalget et af de elevstyrede udvalg, hvortil er knyttet en´ til to lærere som sparringspartner. AG Lounge planlægger og afholder en række arrangementer på AG, der skal bidrage til at styrke fællesskabet på skolen. Arrangementerne finder sted efter endt undervisning eller på hverdagsaftener, og kan være alt fra spil-turnering, inviteret band, teater, forfatterarrangement, foredrag, Stand-up mv.

Øvrige udvalg

I hvert af Allerød Gymnasiums udvalg sidder der 2-4 elever. Elevrepræsentanterne kommer fra alle årgange og klasser – hvem der ender som repræsentanter afhænger af, hvem der stiller op og bliver valgt. Ved skoleårets start vil der være valg til udvalgene.

I skoleåret 2021-2022 er der blevet nedsat følgende udvalg:

  • Fællesudvalget: Det er skolens brede udvalg, der rummer repræsentanter fra både elever, lærere og øvrige medarbejdere. Udvalget behandler bl.a. spørgsmål om skolens indretning, udsmykning og regler.
  • TU-udvalget: Her tages der stilling til, hvordan vi kan forbedre den tværfaglige undervisningen i TU-forløbene.
  • Scienceudvalget: Dette udvalg er især fokuseret på undervisningen i de naturvidenskabelige fag og på, hvordan fagene kan løfte samarbejdet med de videregående uddannelsesinstitutioner og de lokale/regionale virksomheder.
  • Pædagogisk Udvalg: Dette er skolens centrale udvalg vedrørende undervisningen. Her tages der fat på alt fra elevtrivsel over lektiepolitik til skriftlighed.
  • Fællestimeudvalget: Dette udvalg arbejder med finde aktuelle og spændende foredragsholdere til skolens fællestimer.
  • Gallafestudvalget: Eleverne i dette udvalg er med til at planlægge året Gallafest.
  • IT-udvalget: Eleverne i dette udvalg har ofte en god viden om IT og mange forslag til, hvordan den daglige undervisning kan forbedres gennem brug af nye IT-værktøjer.
  • Sprogudvalget: Dette udvalg arbejder med at sætte fokus på sproget og sprogfagenes betydning.
  • Internationalt udvalg: Her kan du være med til at præge AG’s internationale profil og præge måden skolen gennemfører udvekslingsaftaler med andre venskabsskoler i udlandet.
  • Det grønne udvalg: Her kan du være med til at sikre, at AG lever op til sit mål om at være en grøn skole, og få indflydelse på de initiativer, der sættes i værk.

Derudover nedsættes der i løbet af skoleåret en række ad hoc-udvalg, hvor fx repræsentanter fra elevrådet deltager.