Debate Club

“Debate Club” er en diskussionsform der trives i mange lande, bl.a. USA og Storbritannien. Det er en form hvor to debathold (tre personer i hvert) tager et emne op, og argumenterer hver for deres synspunkter indenfor en fastsat tidsramme. Deltagerne bliver bedre til at tale engelsk, arbejder med at udvide deres ordforråd, og bliver bedre til at kommunikere og diskutere om forskellige emner. Det betyder også at deltagerne skal have lyst til at tale engelsk i længere tid og at de vil bruge noget tid på at forberede deres argumentation. Der er også en mulighed for at konkurrere mod andre gymnasier i vores lokalområde.

Science master class

I science master class med fysik og kemi skal du bygge to
spektrofotometre. Et spektrofotometer er et relativt kompliceret instrument, der kan måle farverne i lys. Vi gennemgår basal underliggende teori vedrørende lys, men størstedelen af tiden går med leg i laboratoriet. Du kommer til at lege med linser, lasere, optiske gitre og CCD-chips. Hvis du er vokset ud af dit LEGO er dette en master class for dig. Det eneste vi kræver er 5x90min af dit liv.

DELF master class i fransk

På AG tilbydes i skoleåret 2017/18 DELF MasterClass til elever, der er glade for fransk
og har lyst til at arbejde med sproget og kulturen udover de almindelige undervisningstimer. Det er for alle, der har lyst til at blive endnu bedre til at kommunikere på fransk i hverdagssituationer og andre sociale sammenhænge. DELF Junior A2 MasterClass er et internationalt anerkendt franskkursus for udlændinge. MasterClass gruppen mødes 8 gange, tirsdage fra 15.30-17.00 fordelt i perioden november til marts. Ved ønske om deltagelse i DELF Fransk MasterClass rettes henvendelse til Charlotte (CVI) med besked i Lectio.

English masters

English Masters er en gruppe med fokus på engelsktalenterne på Allerød Gymnasium. Vi arbejder med engelsk litteratur og kultur på et niveau der ligger lidt over, hvad man ellers oplever i gymnasiet. Er du god til engelsk og kan du lide at læse, er English Masters noget for dig.

Udover det faglige, prioriterer vi det sociale samvær i gruppen, hvor man har mulighed før at møde andre, der deler éns interesser over te, kaffe og kage. Vi mødes fast en gang om måneden, men der vil også være ekskursioner til f.eks. universitetet, teateret eller biografen som en del af vores program.

Gruppen er åben for 2 og 3g’ere og indeholder maksimalt 14 elever ad gangen. Vi mødes fast en gang om måneden. Bøger udleveres til evigt eje for medlemmer af gruppen.

Vel mødt i English Masters!.

Climate class

Master class om skrald er et forløb hvor samfundsfag samarbejder med naturvidenskabelige fag om at undersøge og løse et samfundsmæssigt problem.
Denne master clas har to elementer: først indsamles viden og inspiration, derefter fremstilles en konkret løsning på et centralt problem om skrald.
På fire ekskursioner samler vi viden og inspiration. Ekskursionerne dækker et besøg på et økologisk kollektiv med eget landbrug (Svanholm Gods), en forbrændingsanstalt (vestforbrændingen), en forskningsenhed (DTU?) og et politisk parti (?).
Hele forløbet afsluttes med en workshop, hvor vi identificerer et centralt problem indenfor skrald og kommer med en løsning på problemet.