AG Støttefond

Støt Allerød Gymnasiums støttefond!

Allerød Gymnasiums støttefond støtter betrængte familier/elever i forbindelse med rejser, der er en del af skolens undervisningstilbud.

Fonden er oprettet i 1993 af skolebestyrelsen med dette ene formål for øje. Fonden administreres af skolebestyrelsens formand og rektor i forening. Elevens studievejleder og en af de lærere, der skal rejse med klassen inddrages i vurderingen af ansøgningerne. Ansøgningsskema kan fås på kontoret eller hos studievejlederne, og bliver også udsendt til alle 2.g’ere på Lectio.

Typisk koster en uges rejse mellem 4.000 – 5.000 kroner afhængigt af rejsens mål og indhold.

Vi beder indtrængende om at modtage donationer til fonden. Et beløb på f.eks. 100-200 kroner fra et bredt udsnit af skolens forældrekreds vil give AG gode muligheder for at imødekomme flere ansøgninger.

Bidrag kan indbetales på mobilpay nr. 30581. Vi siger på forhånd tak for bidraget.

Med venlig hilsen

Anders Wind, rektor