Allerød Gymnasium er en selvejende institution med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolen. Bestyrelsen på Allerød Gymnasium er sammensat af repræsentanter for de videregående uddannelser, kommunens folkeskoler, kommunalbestyrelserne i regionen i forening, erhvervslivet, lærere og elever på skolen samt rektor. Bestyrelsens opgave er at varetage skolens strategiske og økonomiske udvikling.

AG VEDTÆGTER 
AG FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSE

Bestyrelsesmedlemmer pr. 1. 10. 2019

  • Bestyrelsesformand John Sarborg Pedersen (udpeget ved selvsupplering)
  • Skoleleder Thomas Kirkegaard (udpeget af kredsen af grundskoleinspektører i Allerød kommune i forening)
  • Konsulent Morten Støve (udpeget ved selvsupplering)
  • Investment Manager Bettina Hauge (udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening)
  • Senior Vice President Carsten Heine Lund (udpeget af Dansk Industri)
  • Lærer Tine Kilian Albæk (udpeget af og blandt institutionens medarbejdere)
  • Lærer Rune Elmgren Jakobsen (udpeget af og blandt institutionens medarbejdere)
  • Elev Amalie Schultz Hansen 2r (udpeget af elevrådet)
  • Elev Rune Sørensen Skipper, 3m (udpeget af elevrådet)

Rektors resultatlønskontrakt

Rektors resultatlønskontrakt for 2018-2019
Målopfyldelse for 2018-2019

Dagsordener og referater

Nedenfor er der mulighed for at downloade en række dagsordener og referater.

Bestyrelsesmøde d. 13.06.19: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 27.03.19: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 03.12.18: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 02.10.18: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 28.05.18: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 13.03.18: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 12.12.17: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 11.10.17: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 08.06.17: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 22.03.17: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 05.12.16: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 05.10.16: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 16.06.16: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 29.03.16: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 09.12.15: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 05.10.15: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 16.06.15: DagsordenReferat
Bestyrelsesmøde d. 23.03.15: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 22.10.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 12.06.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 30.05.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 20.03.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 11.12.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøder 2013: Samlet (zip-fil)
Bestyrelsesmøder 2012: Samlet (zip-fil)
Bestyrelsesmøder 2011: Samlet (zip-fil)
Bestyrelsesmøder 2010: Samlet (zip-fil)
Bestyrelsesmøder 2007-2009: Samlet (zip-fil)