Allerød Gymnasium er en selvejende institution med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolen. Bestyrelsen på Allerød Gymnasium er sammensat af repræsentanter for de videregående uddannelser, kommunens folkeskoler, kommunalbestyrelserne i regionen i forening, erhvervslivet, lærere og elever på skolen samt rektor. Bestyrelsens opgave er at varetage skolens strategiske og økonomiske udvikling.

AG VEDTÆGTER

AG FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSE

Bestyrelsesmedlemmer pr. 14.06.2021

  • Bestyrelsesformand Carsten Heine Lund (udpeget af Dansk Industri)
  • Skoleleder Thomas Kirkegaard (udpeget af kredsen af grundskoleinspektører i Allerød kommune i forening)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Mikki Dam Larsen (udpeget af Allerød Kommune)
  • Konsulent Morten Støve (udpeget ved selvsupplering)
  • Lærer Tine Kilian Albæk (udpeget af og blandt institutionens medarbejdere)
  • Lærer Rune Elmgren Jakobsen (udpeget af og blandt institutionens medarbejdere)
  • Elev Frederik Bach Engelhard Nielsen 3n (udpeget af elevrådet)
  • Elev Amalie Østergaard 2p (udpeget af elevrådet)

Rektors resultatlønskontrakt

Rektors resultatlønskontrakt for 2019-20 (PDF)

Målopfyldelse for 2019-2020 (PDF)

Dagsordener og referater

Nedenfor er der mulighed for at downloade en række dagsordener og referater.

 

Bestyrelsesmøder 2021

Bestyrelsesmøder 2020

Bestyrelsesmøder 2019

Bestyrelsesmøder 2018

Bestyrelsesmøder 2017

Bestyrelsesmøder 2016

Bestyrelsesmøder 2015

Bestyrelsesmøder 2014

Bestyrelsesmøder tidligere end 2014