Allerød Gymnasium er en selvejende institution med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolen. Bestyrelsen på Allerød Gymnasium er sammensat af repræsentanter for de videregående uddannelser, kommunens folkeskoler, kommunalbestyrelserne i regionen i forening, erhvervslivet, lærere og elever på skolen samt rektor. Bestyrelsens opgave er at varetage skolens strategiske og økonomiske udvikling.

AG SELVEJENDE INSTITUTION
AG VEDTÆGTER 10.12.2013
AG FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

Bestyrelsesmedlemmer skoleåret 2017/18

  • Bestyrelsesformand John Sarborg Pedersen (udpeget ved selvsupplering)
  • Skoleleder Thomas Kirkegaard (udpeget af kredsen af grundskoleinspektører i Allerød kommune i forening)
  • Administrerende direktør Mads Heidemann (udpeget ved selvsupplering)
  • Vicedirektør Anne Hyrup Madsen (udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening)
  • HR-chef Katrine Rasmussen (udpeget af Dansk Industri)
  • Lærer Colin Cessford (udpeget af og blandt institutionens medarbejdere)
  • Lærer Rune Elmgren Jakobsen (udpeget af og blandt institutionens medarbejdere)
  • Elev Olivia bang Brinck, 2.k (udpeget af elevrådet
  • Elev Vitus Woge Nielsen, 3x (udpeget af elevrådet)

Rektors resultatlønskontrakt

Rektors resultatlønskontrakt for 2017/2018
Målopfyldelse for 2016/2017

Dagsordener og referater

Nedenfor er der mulighed for at downloade en række dagsordener og referater.

Bestyrelsesmøde d. 12.12.17: Dagsorden Referat

Bestyrelsesmøde d. 11.10.17: Dagsorden Referat

Bestyrelsesmøde d. 08.06.17: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 22.03.17: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 05.12.16: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 05.10.16: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 16.06.16: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 29.03.16: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 09.12.15: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 05.10.15: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 16.06.15: DagsordenReferat
Bestyrelsesmøde d. 23.03.15: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 22.10.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 12.06.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 30.05.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 20.03.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøde d. 11.12.14: Dagsorden Referat
Bestyrelsesmøder 2013: Samlet (zip-fil)
Bestyrelsesmøder 2012: Samlet (zip-fil)
Bestyrelsesmøder 2011: Samlet (zip-fil)
Bestyrelsesmøder 2010: Samlet (zip-fil)
Bestyrelsesmøder 2007-2009: Samlet (zip-fil)