Allerød Gymnasium er en selvejende institution med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolen. Bestyrelsen på Allerød Gymnasium er sammensat af repræsentanter for de videregående uddannelser, kommunens folkeskoler, kommunalbestyrelserne i regionen i forening, erhvervslivet, lærere og elever på skolen samt rektor. Bestyrelsens opgave er at varetage skolens strategiske og økonomiske udvikling.

AG VEDTÆGTER

AG FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSE

Bestyrelsesmedlemmer pr. 23.05.2022

  • Bestyrelsesforperson Carsten Heine Lund (udpeget af Dansk Industri)
  • Skoleleder Thomas Kirkegaard (udpeget af kredsen af grundskoleinspektører i Allerød kommune i forening)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Clara Rao (udpeget af Allerød Kommune)
  • Institutleder Dorte Salskov-Iversen (udpeget af de videregående uddannelser)
  • Lærer Jytte Vollstedt (udpeget af og blandt institutionens medarbejdere)
  • Lærer Rune Elmgren Jakobsen (udpeget af og blandt institutionens medarbejdere)
  • Elev Melissa Freuchen Andersen 3de (udpeget af elevrådet)
  • Elev Carl Ejrnæs Sprinkel 2x (udpeget af elevrådet)

Rektors resultatlønskontrakt

Rektors resultatlønskontrakt for 2019-20 (PDF)

Målopfyldelse for 2019-2020 (PDF)

Dagsordener og referater

Nedenfor er der mulighed for at downloade en række dagsordener og referater.

Bestyrelsesmøder 2024

Bestyrelsesmøder 2023

Bestyrelsesmøder 2022

Bestyrelsesmøder 2021

Bestyrelsesmøder 2020

Bestyrelsesmøder 2019

Bestyrelsesmøder 2018

Bestyrelsesmøder 2017

Bestyrelsesmøder 2016

Bestyrelsesmøder 2015

Bestyrelsesmøder 2014

Bestyrelsesmøder tidligere end 2014