AG’s område – såvel inde som ude – er i hverdagene forbeholdt skolens normale brugere. Ønskes der adgang til elever, medarbejdere eller til områder på skolen, skal man henvende sig på kontoret for at få tilladelse. Man er ligeledes velkommen til at ringe eller maile til skolen i god tid.

I forbindelse med valg til folketing, kommune mv. arrangerer skolen valginformationsmøder/politiske møder, hvortil de politiske partier inviteres til at deltage i f.eks. paneldebatter eller med bemanding af boder eller lignende, ligesom skolen kan invitere kulturpersoner, politikere og organisationer som et led i undervisningen.

Uddeling og ophængning af materiale er ikke tilladt uden forudgående aftale med AG. Budskaber med racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er ikke tilladt, og al materiale af stødende karakter er uaaceptabelt.

Markedsføring af alkohol mv. er forbudt. Derudover må agitation af f.eks. politisk eller religiøs art som udgangspunkt ikke finde sted på skolen – dog vil der være særlige rammer for politiske ungdomsorganisationer. Humanitære organisationer vil normalt få adgang til skolen. Evt. information om diverse arrangementer kan gives på morgensamlingerne.

Arrangementer i forbindelse med elevers køb af studenterhuer, studieturstrøjer og lignende skal altid finde sted udenfor almindelig undervisningstid og kan kun finde sted på skolen, hvis der på forhånd er givet tilladelse fra kontoret. Skolen indgår ikke faste aftaler med leverandører på dette område.

Skolens anvisninger skal altid følges.

Hent en PDF-version af retningslinjer for eksterne henvendelser