Cambridge English Advanced

Som noget nyt i år afholder Allerød Gymnasium den internationale sprogtest Cambridge English Advanced, der er anerkendt som adgangsgivende på 20.000 skoler og universiteter rundt om i verden, og som opfylder sproglige visum-krav til eksempelvis ophold i USA. Skolen sørger for certificeret undervisning, der i løbet af et skoleår gør de deltagende elever klar til selve testen.

Kontakt Colin Cessford (CCE) for yderligere information.

ATU – Akademiet for Talentfulde Unge

AG sender hvert år 3 elever til Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). ATU er et ekstra tilbud til de gymnasieelever, som gerne vil lære mere i fællesskab med andre vidensentusiaster fra andre skoler. Akademiet er et 2-årigt akademisk program, som dækker hele fagrækken, og afvikles sideløbende med gymnasiet. Du skal således stadig følge den daglige undervisning på AG. På Akademiet følger du en række obligatoriske seminarer, som ligger ca. 1 gang hver 4.-5. uge. Seminarerne varer ca. 4 timer og ligger – som oftest – efter skoletid fra omkring kl. 16-20. På seminarerne vil du fx kunne høre spændende foredrag af dygtige professionelle forskere, og du vil blive udfordret fagligt gennem workshops og opgaver, som du løser i grupper med de andre akademideltagere.

Kontakt Skjalm Asser Biba (SKB) eller Irene Eckert (IEC) for yderligere information.

Unge forskere

Unge Forskere er en landsdækkende talentkonkurrence for børn og unge med interesse for naturfag. Formålet med Unge Forskere er at finde, pleje og udvikle talenter inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. På AG bliver elever, der skriver SRP i de naturvidenskabelige fag, opfordret til at sende deres projekter ind til Unge forskere.

Kontakt Irene Eckert (IEC) for yderligere information.

Projekt Forskerspirer

Projekt Forskerspirer er et landsdækkende tilbud under Københavns Universitet til gymnasieelever med stort fagligt overskud.

Projektet giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i et emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. AG har deltaget i projekt forskerspirer i de seneste tre år.

Kontakt Stig Ansbak Kassow (SAK) eller Irene Eckert (IEC) for yderligere information.

Sciencetalenter

AG er medlem af gymnasiefælleskabet Sciencetalenter, der har til huse i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Gennem Sciencetalenter får vi hjælp til talentpleje inden for naturvidenskab. Vi bruger videncenteret til hente inspiration til vores undervisere, og der afholdes camps og events for unge naturvidenskabelige talenter, som du måske kan blive en del af.

Kontakt Stine Weisbjerg (SWE) eller Irene Eckert (IEC) for yderligere information.

Talentkonkurrencer

Ud over de særlige talentprogrammer deltager elever fra AG altid i konkurrencer som fx DM i sprog, matematikkonkurrencen Georg Mohr, olympiader i sciencefagene og oversættelseskonkurrencen Juvenes Translatores.

Det er en sjov og anderledes måde at lave opgaver og bruge sin viden på. Du vil blive opfordret af din lærer til at deltage i de indledende runder på skolen, og går du videre til finalerne, venter der en stor oplevelse.

Derudover støtter vi også elever, der tager på Matematik eller Sprog Camps.

Kontakt Irene Eckert (IEC) for yderligere information.