Lån af skolens lokaler og hal

Allerød Gymnasiums lokaler lånes ud på hverdage (mandag – torsdag) til arrangementer, der kan siges at have en lokal tilknytning eller forankring i lokalsamfundet. Arrangementet skal desuden kunne afvikles uden brug af skolens løntimer, dvs. aflåsning af skolen samt påsætning af alarm skal kunne udføres af skolens rengøringsselskab, senest kl. 22.

Vi stiller gerne projektor og lærred til rådighed (og henter gerne ekstra stabler med stole), men al opsætning og nedtagning af stole klares af lånere, ligesom lånerne tilbageleverer lokalerne, som de blev modtaget, dvs. sætter møblement mv. tilbage som oprindelig opstillet.

Vi har desværre ikke mulighed for at stille hverken lyd eller lys-anlæg til rådighed.

De nærmere konkrete aftaler indgås med skolens kontor.