Nøgletal

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser. Med udgangspunkt i Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne er skolerne pligtige til at bringe disse informationer på deres hjemmeside. Yderligere tal og statistikker kan findes på uddannelsesstatistik.dk.

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit ved studentereksamen (Skoleåret 2021/2022).

Allerød Gymnasium: 7,9

Landsgennemsnit: 7,7

Socioøkonomisk løfteevne

Elevernes karakterer holdt op imod elever med sammenlignelige socioøkonomiske forhold i resten af Danmark (Skoleåret 2021/2022).

Allerød Gymnasium: 7,9

Socioøkonomisk reference: 8,0

Elevtrivsel

spørgsmålet: ’Jeg er glad for at gå i skole’, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst (Skoleåret 2022/2023).

Allerød Gymnasium: 4,1

Landsgennemsnit: 4,0

Overgang til videregående uddannelse

Andelen af elever der er i gang med en videregående uddannelse to år efter studentereksamen. (Skoleåret 2018-2019)

Allerød Gymnasium: 60,1%

Landsgennemsnit: 61,1%

Gennemførelse

Andelen af elever der afbrød første år på gymnasiet. (skoleåret 2021-2022)

Allerød Gymnasium: 3,5%

Landsgennemsnit: 7,8%

Elevtal

Allerød Gymnasium har i skoleåret 2022-2023 ca. 742 elever fordelt på 29 klasser.