Nøgletal

Allerød Gymnasium har i skoleåret 2018-19 ca. 688 elever fordelt på 26 klasser.

Antal lærere ved starten af august 2018: 71

Svarende til antal fuldtidsstillinger i alt: 64 (årsværk) pr. 31.12.2017

Antal fuldtidsstillinger for alle ansatte i alt: 79,67 (årsværk) pr. 31.12.2017

Statistik om AG

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser. Med udgangspunkt i Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne er skolerne pligtige til at bringe disse informationer på deres hjemmeside. Databanken er Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelser i Danmark.

Karakterresultat

Det samlede eksamensresultatet fra sommeren 2018 er 7,7.

Se Undervisningsministeriets database.

Her kan du komme direkte til undervisningsministeriets karakterdatabase, hvor du kan se karakterer fordelt på uddannelse, fag og evalueringsform for Allerød Gymnasium.

Hvor mange af AG’s elever gennemfører?

Fuldførelsesprocenten fra sommeren 2015 er 90 procent (senest tilgængeligt tal).

Her kan du se undervisningsministeriet database om fuldførelsesprocenter.

Hvor går AG’s elever hen?

Overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført uddannelse (2014)

Uoplyst/ukendt 15,9%
Erhvervsfaglige uddannelser 3,5%
Korte videregående uddannelser 4,5%
Mellemlange videregående uddannelser 76,20%
Total 100%

Hent statistik over overgange fra 2006 og frem til 2015.

Fraværstal for skoleåret 2017-2018

Fysisk fravær 2017-2018: 8,0%

Skriftligt fravær 2017-2018: 3,8%