Nøgletal

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser. Med udgangspunkt i Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne er skolerne pligtige til at bringe disse informationer på deres hjemmeside. Yderligere tal og statistikker kan findes på uddannelsesstatistik.dk.

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit ved studentereksamen. (skoleåret 2020-2021)

Allerød Gymnasium: 8,3

Landsgennemsnit: 7,7

Socioøkonomisk løfteevne

Elevernes karakterer holdt op imod elever med sammenlignelige socioøkonomiske forhold i resten af Danmark (Skoleåret 2018-2019)*

Allerød Gymnasium: 7,6

Socioøkonomisk reference: 7,4

*pga. Covid-19 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke udgivet nye socioøkonomiske referencetal i skoleårene 2019-2020 og 2020-2021

Elevtrivsel

spørgsmålet: ’Jeg er glad for at gå i skole’, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst. (skoleåret 2020-2021)

Allerød Gymnasium: 4,2

Landsgennemsnit: 4,1

Overgang til videregående uddannelse

Andelen af elever der er i gang med en videregående uddannelse to år efter studentereksamen. (Skoleåret 2018-2019)

Allerød Gymnasium: 74%

Landsgennemsnit: 67,7%

Gennemførelse

Andelen af elever der gennemfører første år på gymnasiet. (skoleåret 2019-2020)

Allerød Gymnasium: 95,2%

Landsgennemsnit: Uoplyst

Elevtal

Allerød Gymnasium har i skoleåret 2021-2022 ca. 715 elever fordelt på 26 klasser.