Nøgletal

Allerød Gymnasium har i skoleåret 2019-20 ca. 667 elever fordelt på 25 klasser.

Antal lærere ved starten af august 2019: 75

Svarende til antal fuldtidsstillinger i alt: 60 (årsværk) pr. 31.12.2019

Antal fuldtidsstillinger for alle ansatte i alt: 72,5 (årsværk) pr. 31.12.2019

Statistik om AG

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser. Med udgangspunkt i Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne er skolerne pligtige til at bringe disse informationer på deres hjemmeside. Datavarehuset er Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelser i Danmark.

Karakterresultat

Det samlede eksamensresultatet fra sommeren 2019 er 7,6.

Se Undervisningsministeriets datavarehus.

Her kan du komme direkte til undervisningsministeriets karakterdatabase, hvor du kan se karakterer fordelt på uddannelse, fag og evalueringsform for Allerød Gymnasium.

Hvor mange af AG’s elever gennemfører?

Fuldførelsesprocenten fra sommeren 2018 er 90 procent (senest tilgængeligt tal).

Her kan du se undervisningsministeriet datavarehus om fuldførelsesprocenter.

Hvor går AG’s elever hen?

Overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført uddannelse (2014)

Uoplyst/ukendt 15,9%
Erhvervsfaglige uddannelser 3,5%
Korte videregående uddannelser 4,5%
Mellemlange videregående uddannelser 76,20%
Total 100%

Hent statistik over overgange fra 2006 og frem til 2015.

Fraværstal for skoleåret 2018-2019

Fysisk fravær 2018-2019: 7,9%

Skriftligt fravær 2018-2019: 3,0%