Forsikring


Skolen har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Allerød Gymnasium er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Børne- og undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Hvis en elev fx kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, ved hændelige uheld får beskadiget udstyr og ejendele, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv., er det derfor normalt familiens egne forsikringer, der skal dække.

Vi anbefaler, at I har tegnet:

  • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri. Forsikringen bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.
  • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade. Husk at overveje at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard.
  • Ved deltagelse i studieture indenfor EU er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring (Hjemtransportdækning kan være et tillæg til familieforsikring, en årsrejseforsikring for familien eller en ren hjemtransportforsikring). Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.
  • Ved deltagelse i studieture indenfor EU skal elever medbringe det blå sygesikringskort.
  • Ved deltagelse i studieture udenfor EU er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker udenfor EU.
  • Når eleven fylder 18 år eller flytter hjemmefra, skal I huske at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer.

Her kan du hente en pdf-version af skolens råd om forsikring.