Allerød Gymnasium d. 26. maj, 2020

Kære alle,

Nu har vi taget bestik af situationen, og vi vurderer, at vi på sundhedsmæssig forsvarlig vis kan afvikle al den planlagte undervisning for 1g, 2g og 3g samt alle skriftlige og mundtlige prøver og eksaminer fysisk på skolen fra og med tirsdag den 2. juni. Så fra den dag, er der kun rent undtagelsesvist virtuel undervisning. Hvor er det dejligt, tænker jeg!

Der kan fortsat komme skemaændringer.

Mange hilsner Kirsten