Allerød Gymnasium får tirsdag besøg af Jakob Ellemann-Jensen, og skolens elever vil dermed få mulighed for at gå i dialog med Venstres formand og statsministerkandidat.

Arrangementet foregår på dagen for kommunal- og regionsvalget og danner således en festlig ramme om valgafslutningen. Skolen opfordrer alle elever til at danne sig deres egen mening om valget og sætte deres kryds ved den kandidat, de finder bedst. Arrangementet skal derfor ikke opfattes som en særlig støtte til ét parti, men som en markering af valget og en opfordring til at bruge sin demokratiske stemme.

Vi ønsker alle et godt valg.