Invitation til 1.g – forældremøde

Kære elever og forældre

Torsdag den 15. august 2019 holder vi forældremøde for 1.g’erne fra kl. 17.00 – ca. 20.00.

Vi mødes i ”Badekarret”, hvor rektor og studievejledere byder velkommen og fortæller om AG, grundforløb og valg af studieretning fra kl. 17.00 – ca. 18.00.

Derefter fordeler vi os i klasserne med teamlærere og tutorer.

Der bydes på mini-pizzaer og en vand under mødet i klasserne.

Af pladshensyn må vi understrege, at indbydelsen kun gælder elever samt én forælder.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

Kirsten Schiellerup

Rektor