Velkommen som censor på Allerød Gymnasium.

Nedenfor kan du finde relevant information i forbindelse med, at du skal være censor hos os.
Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 4817 7555

Ankomst til skolen

Alle eksaminer starter kl. 8.00 medmindre andet udtrykkeligt er oplyst. Ved ankomst bedes du henvende dig på skolens kontor, hvor du vil få udleveret karakterliste for holdet.

Skulle du blive forsinket, bedes du kontakte skolen telefonisk så hurtigt som muligt.

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelsen ligger i Lectio under hold/studieplan (www.Lectio.dk under Allerød Gymnasium).

Skolens lærere vil ca. en uge før 1. censurdag sende dig de mundtlige eksamensopgaver og evt. tilhørende materiale. Som udgangspunkt sendes alt på e-mail. Hvis vi af en eller anden grund ikke har din personlige e-mail, vil materialet blive sendt til din skole.

Skal du være censor i SRP

Skal du være censor i SRP, finder du opgaverne i Netprøver.dk.

Kontakten mellem censor og vejleder etableres på censors initiativ. Tag derfor kontakt til eksaminator senest en uge før prøveafholdelsen med henblik på at aftale tidspunkt for den forudgående samtale, hvor afklaring af fokuspunkter aftales.

Information om vores undervisning i metoder og videnskabsteori til SRP

Du finder information om vores SRP-proces i det fremsendte censorbrev, hvor vil vi orientere dig om, hvor du kan finde information om fagenes metoder, og hvordan vi arbejder med basal videnskabsteori.

Forplejning

Skolen serverer morgenmad og frokost på lærerværelset (hvis du har allergier el. særlige behov, hører vi gerne fra dig).

Rejsevejledning

Der går bus til døren fra Allerød st., hvor der kører S-tog. Der er ca. 20 minutters gang fra stationen til gymnasiet. Ankommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder på skolens parkeringsplads.

På gensyn på Allerød Gymnasium