En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende:
Matematik på A-niveau, som er et studieretningsfag, har du både i grundforløb, 1.g og 2.g.
Fysik på A-niveau, som er et studieretningsfag, har du i 1.g og 2.g.
Kemi på B-niveau, som er dit tredje studieretningsfag, har du i 1.g og 2.g
Dansk på A-niveau er et obligatorisk fag, du har i både grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
Historie på A-niveau er et obligatorisk fag, du har i 1.g, 2.g og i 3.g
Engelsk på B-niveau og 2. fremmedsprog på B-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g
Samfundsfag og kunstnerisk fag på C-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i grundforløb og 1.g
Biologi og Oldtidskundskab på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 3.g
Religion på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 2.g.
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløb.
I 3.g har du samlet to valgfag, som enten er et nyt fag på C-niveau eller et C-niveau-fag, som du hæver til B-niveau eller et valgfag, som du hæver fra B-niveau til A-niveau.

Studieretningen med Fysik A og Matematik A er for dig, som er nysgerrig efter at få svar på de helt store spørgsmål om alt lige fra universets mindste dele til de allerstørste – og som er særligt interesseret i matematik. Fra kvarker til galakser: Hvad består stoffet af? Hvad er stråling? Hvordan fungerer en raket? Hvordan virker et røntgenapparat? Hvordan fungerer en laser, og hvordan dannes lyden i en guitar? Studieretningen giver et solidt grundlag for og direkte adgang til uddannelserne i naturvidenskab, teknik og sundhed.

Fysik og matematik er altid i tæt samarbejde. Matematik er det ”sprog” fysik er formuleret i, og fysikfaget er fremragende til matematisk modellering af omverden. Hvordan opstiller man differentialligninger, der beskriver radioaktive henfald? Hvordan beskriver man en rutsjebanetur med parameterkurver? I fysik får du konkret øvelse i stort set alt, hvad du lærer i matematik.

Langt hovedparten af teorien undersøger du selv eksperimentelt i laboratoriet gennem alt fra små forsøg med fx lyskilder, gasser eller radioaktive kerner – til længere, eksperimentelle projekter i grupper. Du lærer om termodynamik og elektricitet, bølger og mekanik, atom- og kernefysik og kosmologi.

Hvis du vælger science på Allerød Gymnasium kommer du til at være en del af en klasse, hvor der er mulighed for at undersøge vores omverden, lave eksperimenter og lege med matematik, fysik og kemi. Vores mangfoldighed af elever på de naturvidenskabelige studieretninger er vigtige for hele det naturvidenskabelige miljø på AG.

Faget kemi handler om at forstå grundstoffer, molekyler og kemiske reaktioner. På B-niveau vil du lære om materialers egenskaber, om hvorfor nogle ting har farve og lugt, om fremstilling af medicin, om hvordan molekyler kan identificeres ud fra deres vibrationer og mange andre underlige ting, du ikke havde forestillet dig, havde noget med kemi at gøre. Du vil i takt med, at du lærer mere og mere kemi, komme til at være mere og mere i laboratoriet, for du vil komme til at lave eksperimenter i samtlige teoretiske emner.

Eksperimentelt arbejde

I den daglige undervisning er fagene matematik, kemi og fysik flettet ind i hinanden, og teori og eksperimenter følges ad. Vi har en fysik- og kemisamling, der er ”second to none”, og du får lejlighed til at afprøve dine egne gode ideer. I studieretningsprojektet i 3g arbejdes der med naturvidenskabelige problemstillinger som ofte undersøges eksperimentelt. Eksempler på projekter kan være: meteornedslag, mørkt stof, røntgenstråling, vekselstrøm og højttalerens fysik, lysets hastighed, karakterisering af molekyler ved NMR eller materialeundersøgelse vha. optisk spektroskopi.

Ud af huset & karrierelæring

Du bliver altså trænet i at dyrke forbindelsen mellem virkeligheden og den matematiske model, og det er en kompetence, der efterspørges af arbejdsgivere og studier langt ud over naturvidenskab. Vi besøger videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder – som fx Niels Bohr Instituttet, DTU, Aarhus Universitet, eller Weibel, Topsøe, Avedøreværket og Novo Nordisk. Det er en del af arbejdet og en forberedelse til dine karrierevalg.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 3 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.