En model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende: Matematik på A-niveau, som er et studieretningsfag, har du i både grundforløb, 1.g, 2.g og i 3.g.
Fysik og kemi på B-niveau, som begge er studieretningsfag, har du i 1.g og 2.g. 
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i både grundforløb, 1.g, 2.g, og 3.g.
Historie på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i både 1.g, 2.g og 3.g.
Engelsk og 2. fremmedsprog på B-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i grundforløb, 1.g, og 2.g.
Samfundsfag og kunstnerisk fag på C-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i grundforløb og 1.g.
Biologi, oldtidskundskab og religion på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 3.g.
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb.
I 2.g og i 3.g har du samlet to valgfag, som enten er et nyt fag på C-niveau eller et C-niveau-fag, som du hæver til B-niveau.
Derudover har du i 3.g et tredje valgfag, som skal være et B-niveau-fag, du hæver til A-niveau.

Hvis du vælger en studieretning med matematik og science på Allerød Gymnasium, kommer du til at være en del af en klasse, hvor vi undersøger vores omverden eksperimentelt og teoretisk og leger med matematik, fysik og kemi. Vores mangfoldighed af elever på de naturvidenskabelige studieretninger er vigtige for hele det naturvidenskabelige miljø på AG. Studieretningen giver et solidt grundlag for og adgang til de fleste af uddannelserne i naturvidenskab, teknik og sundhed.

Både i studieretning 1, 2 og 3 har du Matematik på A-niveau med et solidt, fælles grundlag i naturvidenskab med fysik og kemi på mindst B-niveau. Du får altså et stærkt fundament i matematik, som du bruger i praksis. Vælger du studieretning 2 eller 3 med fysik eller kemi på A-niveau, får du dybere indsigt i naturvidenskabens begreber, får stor praktisk erfaring med eksperimenter, matematisk modellering og problemløsning.

Fysik

I fysik på B-niveau arbejder vi med de helt store spørgsmål om verden lige fra elementarpartikler til galakser. Hvad består stoffet af? Hvad er stråling? Hvad er et tyngdefelt? Og mere konkrete spørgsmål: Hvordan virker et røntgenapparat? Hvordan kan du bygge en raket – og måle på den? Hvordan fungerer en laser, og hvordan dannes lyden i en guitar? Hvordan kan sol og vind bidrage til løsning af verdens energiproblemer? Du lærer om termodynamik og elektricitet, bølger og mekanik, atom- og kernefysik - og lidt kosmologi.

Fysikfaget er fremragende til matematisk modellering af den fysiske omverden. Langt hovedparten af teorien undersøger du selv eksperimentelt i laboratoriet gennem alt fra små forsøg med fx lyskilder, gasser eller radioaktive kerner – til længere, eksperimentelle projekter i grupper.

Kemi

Faget kemi handler om at forstå grundstoffer, molekyler og kemiske reaktioner. På B-niveau vil du lære om materialers egenskaber, om hvorfor nogle ting har farve og lugt, om fremstilling af medicin, om hvordan molekyler kan identificeres ud fra deres vibrationer og mange andre underlige ting, du ikke havde forestillet dig, havde noget med kemi at gøre. Du vil i takt med, at du lærer mere og mere kemi, komme til at være mere og mere i laboratoriet, for du vil komme til at lave eksperimenter i samtlige teoretiske emner.

Eksperimentelt arbejde

I den daglige undervisning er fagene matematik, kemi og fysik flettet ind i hinanden, og teori og eksperimenter følges ad. Vi har en fysik- og kemisamling, der er ”second to none”, og du får lejlighed til at afprøve dine egne gode ideer. I studieretningsprojektet i 3g arbejdes der med naturvidenskabelige problemstillinger som ofte undersøges eksperimentelt. Eksempler på projekter kan være: meteornedslag, mørkt stof, røntgenstråling, fremstilling af medicin, karakterisering af molekyler ved NMR, højttalerens fysik, vekselstrøm eller materialeundersøgelse vha. optisk spektroskopi.

Ud af huset & karrierelæring

Du bliver altså trænet i at dyrke forbindelsen mellem virkeligheden og den matematiske model, og det er en kompetence, der efterspørges af arbejdsgivere og studier langt ud over naturvidenskab. Vi besøger videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder – som fx Niels Bohr Instituttet, DTU, Aarhus Universitet, eller Weibel, Topsøe, Avedøreværket eller Novo Nordisk. Det er en del af arbejdet og en forberedelse til dine karrierevalg.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 1 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragtning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.