En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende: 
Engelsk og spansk fortsætter på A-niveau, som er to studieretningsfag, har du både i  grundforløb,1g., 2.g og 3.g.
Latin på C-niveau, som er dit tredje studieretningsfag, har du i 2.g.
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du både i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
Historie på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 1.g, 2.g og 3.g.
Samfundsfag og kunstnerisk fag på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i grundforløb og 1.g.
Fysik og biologi på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du kun i 1.g.
Naturgeografi og religion på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 2.g. 
Oldtidskundskab på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 3.g
Matematik på B-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g.
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløb.
I 2.g har du et valgfag, som enten er et nyt C-niveau-fag eller et fag, du hæver fra C-niveau til B-niveau. I 3.g kan du hæve et valgfag på C-niveau til B-niveau samt enten hæve et valgfag på C-niveau til B-niveau eller hæve et valgfag fra B-niveau til A-niveau.

Dette er studieretningen for dig, der har interesse for andre kulturer. Den er for dig, der synes, at arbejdet med kommunikation på flere forskellige sprog er udfordrende og sjovt. De mange sprog gør dig samtidig attraktiv på arbejdsmarkedet i en global verden, hvor gode sprogkundskaber er nødvendige. Du får mulighed for udvikle dine engelskkundskaber med Engelsk A og yderligere tage fat på et nyt sprog, Spansk. Det tredje sprog, latin, giver dig en sproglig og kulturel nøgle, som du kan bruge til at se tydelige sammenhænge mellem spansk, engelsk og en række øvrige moderne europæiske sprog.

Der er tale om en studieretning med en stærk international profil, hvor fagene engelsk, spansk og latin arbejder sammen i tværfaglige forløb med emner som fx kulturmøder, migration, sprogkrig, national identitet, unge og storbyliv. Af højaktuelle emner kan nævnes Brexit, skotsk og catalansk uafhængighed, Trump, latino- og narkokultur.

Med godt 400 millioner spansktalende og 300-400 millioner engelsktalende i verden er det vigtigt at kunne bruge sprogene i praksis og forstå kulturerne i de engelsk- og spansksprogede lande. Vi fokuserer på at kommunikere, at kunne anvende sprogene mundtligt og skriftligt og få indblik i kultur, historie og samfundsforhold.

I sprogfagene lægger vi stor vægt på variation i undervisningen, og sprogindlæringen foregår bl.a. gennem arbejdet med tekster, film og brugen af digitale medier. Vi lægger stor vægt på variation i undervisningen og laver fx rap-arrangementer, arbejder med film- og lydoptagelser, ligesom vi inddrager forskellige quiz- og sprogprogrammer.

Vi tager på ekskursioner ud af huset og besøger bl.a. spanskstudiet på Københavns Universitet, deltager i DM i sprog og laver sprog- og filmaftner. Vi har øje for de forskellige sprogkundskaber, eleverne har med i bagagen og tilbyder både ekstra udfordringer i form af Master Class og hjælp i lektiecaféen på gymnasiet, hvis lektierne eller de skriftlige afleveringer driller.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 10 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.