En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende: 
Engelsk og tysk fortsætter på A-niveau, som er to studieretningsfag, har du både i  grundforløb,1g., 2.g og 3.g.
Samfundsfag på B-niveau, som er dit tredje studieretningsfag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g.
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du både i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
Historie på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 1.g, 2.g og 3.g.
Kunstnerisk fag på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb og 1.g.
Fysik og biologi på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du kun i 1.g.
Naturgeografi og religion på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 2.g. 
Oldtidskundskab på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 3.g
Matematik på B-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g.
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløb.
I 2.g har du et valgfag, som enten er et nyt C-niveau-fag eller et fag, du hæver fra C-niveau til B-niveau. I 3.g skal du hæve et naturvidenskabeligt fag på C-niveau til B-niveau samt enten vælge et nyt valgfag, hæve et valgfag på C-niveau til B-niveau eller hæve et valgfag fra B-niveau til A-niveau.

Er du interesseret i at kombinere din interesse for kultur- og samfundsforhold med sprog? For at forstå andre, er det vigtigt at kunne sætte sig ind i forskellige måder at tænke og være på. Hvis du interesserer dig for sprog og i det hele taget interesserer dig for verden, så er denne studieretning et godt valg.

På denne studieretning får du både tysk og engelsk på højeste niveau, og du får dertil samfundsfag B som tredje studieretningsfag.

En kreativ og aktuelt orienteret sprogundervisning sætter fokus på dine evner til at kommunikere. Sammen med samfundsfag giver studieretningen dig indsigt og kvalifikationer til at begå dig i en moderne, globaliseret verden. I en verden med stigende globalisering er det en nødvendighed at kunne begå sig på fremmedsprog og at have indblik i andre mennesker og kulturer. Derudover er det vigtigt at have viden om hvilke faktorer, der spiller en rolle mht. samfundsudviklingen i landene omkring os, i EU-sammenhæng og ikke mindst i de engelsk- og tysktalende lande og områder.

På studieretningen beskæftiger vi os med aktuelle emner som f.eks. overvågning, integration, multikulturalitet, kriminalitet, national identitet, statsdannelse, socialisation, ideologier, demokrati, storbyer, EU, ekstremisme, film og TV-serier som udtryk for kulturel identitet. I samfundsfag vil vi derudover have særligt fokus på udviklingen i Europa.

Studieretningen giver gode muligheder for kommunikation med tysk– eller engelsktalende lande – herunder udveksling og samarbejde i form af f.eks. mailudveksling, skype, fælles projekter m.m., så du får en unik mulighed for at træne dit sprog sammen med andre, der har sproget som modersmål.

Fagene vil arbejde sammen tværfagligt i perioder, og derudover vil hvert fag arbejde med særlige emner. I sprogfagene arbejdes f.eks. med skønlitteratur og mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. I undervisningen lægges der vægt på at udvikle dine kommunikative kompetencer i begge sprog, dit kendskab til kultur og litteratur på tværs af kontinenterne samt din evne til at analysere og perspektivere forskellige former for tekster, billeder og medier.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 11 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.