En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende: 
Musik og Engelsk på A-niveau, som er dine to studieretningsfag, har du både i  grundforløb,1g., 2.g og 3.g.
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du både i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
Historie på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 1.g, 2.g og 3.g.
Samfundsfag på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb og 1.g.
2. fremmedsprog på B-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g.
Fysik og biologi på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du kun i 1.g.
Naturgeografi og religion på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 2.g. 
Oldtidskundskab på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 3.g
Matematik på B-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g.
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløb.
I 2.g har du et valgfag, som enten er et nyt C-niveau-fag eller et fag, du hæver fra C-niveau til B-niveau. I 3.g skal du hæve et naturvidenskabeligt fag på C-niveau til B-niveau samt enten vælge et nyt valgfag, hæve et valgfag på C-niveau til B-niveau eller hæve et valgfag fra B-niveau til A-niveau.

Dette er en studieretning, som kombinerer det musiske og det sproglige. Studieretningen lægger særlig vægt på det kreative, og her kombineres teori og praksis i høj grad. I august 2016 åbnede vi en helt ny musikafdeling med et stort musiklokale og flere øvelokaler. Disse rammer er et stort aktiv for studieretningen.

Som elev i denne studieretning bliver du en del af et stærkt fællesskab på tværs af de tre årgange. Det er i høj grad dig og dine klassekammerater, der er med til at sætte den sociale og kulturelle dagsorden på AG gennem arrangementer som bl.a. koncerter, musicals og talentcaféer. Eleverne på denne studieretning brænder for studieretningsfagene, som de oplever som både spændende, udfordrende og udviklende. Se hvad eleverne siger om musikstudieretningen, og se billeder og videoer af alt det sjove vi laver også uden for skoletiden her: AG Musikkalender

I musikfaget kommer du til at spille, synge samt analysere både rock, jazz og klassisk musik. Du skal også arbejde med musikteori og skriftlige musikarrangementer.

I engelsk udbygges dine sproglige færdigheder, både de mundtlige og de skriftlige, og din evne til at fortolke og forstå tekster. Du kommer til at arbejde med deres historiske, sociale og kulturelle aspekter. Du vil i din tekstlæsning komme vidt omkring – lige fra Shakespeare til rap.

Studieretningen giver rig mulighed for at samarbejde på tværs af fagene f.eks. med emner som amerikansk rapkultur, musikvideoer, engelsk undergrundsrock, bluesmusikkens oprindelse, musicalgenren og klassisk filmmusik.

Studieretningen giver dig også mulighed for at skrive et skarpt defineret studieretningsprojekt, hvor fagene spiller virkelig godt sammen og beriger hinanden. Emnerne kan f.eks. være brugen af musik i Ringenes Herre-filmene, Coldplays æstetiske univers eller musicals.

Vi tager ofte ud for at opleve den levende musikverden til koncerter, korworkshops, i operaen mm. I AGs musikkalender kan du se hvad der foregår i dette skoleår.

På denne studieretning er der også rig mulighed for studieture med et stærkt fagligt sigte! Man kunne f.eks. tage en tur til Manchester og Liverpool og arbejde med The Beatles og brit-pop.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 12 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.