En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning.
Af modellen fremgår følgende: 
Matematik på A-niveau, som er et studieretningsfag, har du både  i grundforløbet, 1.g, 2.g og 3.g.
Kemi på A-niveau, som er et studieretningsfag, har du i 1.g, 2.g og i 3.g. 
Fysik på B-niveau, som er dit tredje studieretningsfag, har du i 1.g og i 2.g.
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i både grundforløb, 1.g, 2.g og i 3.g.
Engelsk på B-niveau og 2. fremmedsprog på B-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i  grundforløb, 1.g og 2.g. 
Samfundsfag og kunstnerisk fag på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i grundforløb og 1.g
Biologi og oldtidskundskab på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 3.g
Religion på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 2.g
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløbet.
I 3.g har du samlet to valgfag, som enten er et nyt fag på C-niveau eller et C-niveau-fag som du hæver til B-niveau eller et fag på B-niveau du hæver til A-niveau

Studieretningen med Kemi A og Matematik A er for dig, som vil forstå grundstoffer, molekyler og kemiske reaktioner. I kemi på A-niveau vil du arbejde med avancerede stoffer og reaktioner inden for både organisk og uorganisk kemi. Du lærer om materialers egenskaber, og om hvorfor nogle ting har farve og lugt, om fremstilling af medicin, om hvordan molekyler kan identificeres ud fra vibrationer. Du får mulighed for at udføre mange kemiske eksperimenter, efterhånden som du lærer mere og mere. Samtidigt med laboratoriearbejdet at øges, vil de teoretiske modeller og fagets samspil med matematik også komme til at fylde mere. Studieretningen giver et solidt grundlag for og adgang til de fleste af uddannelserne i naturvidenskab, teknik og sundhed.

Matematik giver dig et forspring i alle science-fag. Du får et stærkt fundament med matematik på A-niveau, som du bruger i praksis i både fysik og kemi.

I fysik på B-niveau arbejder vi med de helt store spørgsmål om verden lige fra elementarpartikler til galakser. Hvad består stoffet af? Hvad er stråling? Hvad er et tyngdefelt? Og mere konkrete spørgsmål: Hvordan virker et røntgenapparat? Hvordan kan du bygge en raket – og måle på den? Hvordan fungerer en laser, og hvordan dannes lyden i en guitar? Hvordan kan sol og vind bidrage til løsning af verdens energiproblemer? Du lærer om termodynamik og elektricitet, bølger og mekanik, atom- og kernefysik - og lidt kosmologi. Fysik er fremragende til matematisk modellering – og langt hovedparten undersøger du selv eksperimentelt.

Eksperimentelt arbejde

I den daglige undervisning er fagene matematik, kemi og fysik flettet ind i hinanden, og teori og eksperimenter følges ad. Vi har en fysik- og kemisamling, der er ”second to none”, og du får lejlighed til at afprøve dine egne gode ideer. I studieretningsprojektet i 3g arbejdes der med naturvidenskabelige problemstillinger som ofte undersøges eksperimentelt. Eksempler på projekter kan være: fremstilling af medicin, karakterisering af molekyler ved NMR, røntgenstråling, højttalerens fysik eller materialeundersøgelse vha. optisk spektroskopi.

Ud af huset & karrierelæring

Du bliver altså trænet i at dyrke forbindelsen mellem virkeligheden og den matematiske model, og det er en kompetence, der efterspørges af arbejdsgivere og studier langt ud over naturvidenskab. Vi besøger videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder – som fx Niels Bohr Instituttet, DTU, Aarhus Universitet, eller Weibel,

Topsøe, Avedøreværket eller Novo Nordisk. Det er en del af arbejdet og en forberedelse til dine karrierevalg.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 2 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragtning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.