En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende: 
Matematik på A-niveau, som er et studieretningsfag, har du både i grundforløb, 1g., 2.g og 3.g.
Bioteknologi på A-niveau, som er et studieretningsfag, har du i 1.g, 2.g og 3.g.
Fysik på B-niveau, som er dit tredje studieretningsfag, har du i 1.g og 2.g
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du både i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
Historie på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 1.g, 2.g og 3.g.
Engelsk og 2.  fremmedsprog på B-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g
Samfundsfag og kunstnerisk fag på C-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i grundforløb og 1.g
Oldtidskundskab og Religion på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 3.g
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløb.
I 3.g har du samlet to valgfag, som enten er et nyt fag på C-niveau eller et C-niveau-fag, som du hæver til B-niveau eller et B-niveau-fag du hæver til A-niveau.

Omdrejningspunktet i denne studieretning er faget bioteknologi, der tager afsæt i den del af biologien, som omhandler genetik og biologiske molekyler. Denne studieretning rummer således et fint samspil mellem fysik, matematik og bioteknologi, som giver mulighed for at se på de mindste komponenter i biologiske systemer.

Studieretningen giver derfor mange kompetencer inden for den naturvidenskabelige fagrække, hvis man vil læse videre (f.eks. medicin, biokemi, fysik, ingeniør eller lignende).
Eleverne på denne studieretning fremhæver blandt andet, at fagene i denne studieretning arbejder tæt sammen omkring forsøg og teori på et højt fagligt plan. Det eksperimentelle arbejde er et centralt element og kan gå på tværs af alle de naturvidenskabelige fag. Desuden er der almindeligvis mange ekskursioner til f.eks. DTU, KU, diverse virksomheder mm.

De seneste år har biotek-klasserne således været på DTU for at lave økotoksikologiske forsøg, analysere egne gener, på Lundbeck for at fremlægge arbejde om centralnervesystemet, på Geologisk Museum for at høre om liv på Mars og i dybhavet, på Science for at høre om MRSA og antibiotikaresistens, hos Novozymes for at høre om enzymer og endelig har de været på PharmaSchool for at fremstille smertestillende medicin.
SRO- og SRP-emner har f.eks. været enzymer, øjet, kloning, gensplejsning, bakterievækst, epidemiologi, aktive stoffer i kaffe/te/kakao, hjernen, hjernetraumer, alkohol og stoffer samt doping, cancer og etiske problemstillinger.

Desuden arbejdes der også i løbet af de tre år på tværs af fagene. Det kan være enkelte forløb hjemme på skolen eller større projekter ude af huset. Det kan eksempelvis være at deltage i IDA’s (Ingenørforeningen) Science Cup, hvor elever fra hele landet arbejder med opfindelse og udvikling af nye produkter.

Eksempler på relevante emner i denne studieretning er; DNA og evolution, bestråling af fødevarer, ultralydsscanning, ølbrygning, farver i naturen og årstidens vekslen, proteinstruktur og røntgenkrystallografi, NMR spektroskopi, varmetransport i kroppen, strålebehandling, skader fra elektricitet (sinusknuden, defibrillator, strømpistol, lynnedslag, den elektriske stol), UV stråling og solskoldning, betingelser for liv på andre planeter, energiforbrug i kroppen, sansning af lyd og lys og endelig måling på klorofylindhold i blade.

Klik her og se hvilke videregående uddannelser studieretning 4 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragtning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.