En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende: 
Biologi på A-niveau, som er et studieretningsfag, har du både i  1g., 2.g og 3.g.
Kemi på B-niveau, som er et studieretningsfag, har du i 1.g og 2.g.
Matematik på B-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du både i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
Historie på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 1.g, 2.g og 3.g.
Engelsk og 2.  fremmedsprog på B-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g
Samfundsfag og kunstnerisk fag på C-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i grundforløb og 1.g
Fysik på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du kun i 2.g.
Oldtidskundskab og religion på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 3.g
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløb.
I 2.g har du et valgfag, som enten er et nyt C-niveau-fag eller et fag du hæver fra C-niveau til B-niveau. Derudover har du i 3.g to valgfag, som kan være et nyt valgfag på C-niveau, et C-niveau-fag, du hæver til B-niveau eller et valgfag, du hæver fra B-niveau til A-niveau.

Studieretning 5a med klassisk biokemi

Hvis du interesserer dig for den del af naturvidenskaben, der handler om LIV i alle afskygninger, er denne studieretning den rigtige for dig. I biologi A får du en grundig viden om mennesket, mikrobiologi, genetik, bioteknologi og miljø. Biologi A giver en bedre forståelse af dig selv og glimrende forudsætninger for videreuddannelser til jobs som læge, sygeplejerske, biolog, bioteknolog og andet, hvor du arbejder med sundhed, sygdom eller natur.

Kombinationen med kemi B giver de bedste muligheder for at fordybe sig i biologien. Kemi B er desuden et fag, der kræves på mange videregående uddannelser. Hvis du skulle få brug for mere matematik end matematik på B-niveau, kan du vælge i 3.g at opgradere til A-niveau - så har du de to fag, som der kræves på de fleste naturvidenskabelige uddannelser.

Biologi er et levende og alsidigt fag. Du vil f.eks. lære om livets opståen og menneskets udvikling, virus- og bakterier, menneskets fysiologi og anatomi og om, hvordan naturen fungerer. Med udgangspunkt i den nyeste viden arbejder vi med temaer som udforskningen af menneskets gener (gen-testning og arv-miljø), hjernen (rusmidler, medicin, psykiske sygdomme), sygdom og sundhed (mad, diabetes, træning, overvægt, kræft, ebola og meget andet), bioteknologi (genmanipulation, kloning, transplantationer) og menneskets muligheder for at leve bærerdygtigt med naturen (biologisk produktion, naturbeskyttelse, klimaproblemer og forurening med hormonforstyrrende stoffer).

Praktiske forsøg og undersøgelser er centrale i biologiundervisningen, og vi er velforsynede med udstyr til så forskellige ting som at gensplejse bakterier, lave gen-tests, optage hjertediagrammer (EKG), måle stofskifteprocesser eller dissekere et dyr. Derudover anvender vi en bred vifte af undervisningsmetoder, der også omfatter udarbejdelse af hjemmesider og film. Vi tager på universiteterne for at lave avancerede forsøg, besøger virksomheder som NOVO og NOVOzymes, der anvender biologi i praksis, og vi laver undersøgelser i naturen.

Der vil årligt være udadrettede aktiviteter i form af biologiske feltundersøgelser med og uden overnatning til Vadehavet, Kattegat, Viborg og Den Blå Planet, hvor vi f.eks. undersøger invasive arter, sælpopulationer samt undersøger havets flora og fauna.

Faget biologi indgår i mange tværfaglige sammenhænge og er derfor ofte anvendt, når de store opgaver i SRO og SRP skal skrives. F.eks. kan du skrive om smerte eller depression og lave medicin i kemi. I matematik kan du lære om epidemi-modeller og overveje risikoen for, at Ebola udvikler sig til en verdensomspændende epidemi. Sammen med historie kan du undersøge, hvordan sundhed og sygdom har haft indflydelse på historiens gang.

Biologi på AG har sin egen hjemmeside : https://biokassen.mono.net, hvor du kan se flere eksempler på alt det, der sker i biologi.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 5 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.

 

Studieretning 5b med humanfysiologisk toning.

Hvis du interesserer dig for den del af naturvidenskaben, der tager udgangspunkt i menneskekroppen, så er denne studieretning noget for dig. På biologi A får du en grundig viden om mennesket, fysiologi, ernæring, genetik, bioteknologi og miljø. Biologi A giver en bedre forståelse af dig selv og glimrende forudsætninger for videreuddannelser til jobs som fysioterapeut, idrætskonsulent, læge, sygeplejerske, biolog, bioteknolog og andet, hvor du arbejder med sundhed, sygdom eller natur.

Kombinationen med biologi A, kemi B og idræt B giver de bedste muligheder for at fordybe sig i spændingsfeltet mellem mikroskopiske processer fra kemifaget og koble det til overordnede fysiologiske mekanismer i både biologi og idræt. Vi undersøger fænomener som doping, adrenalin-kick, respiration og genetik og bruger det bredt til at beskrive menneskekroppens muligheder og begrænsninger. Kemi B er desuden et fag, som er adgangsgivende til mange videregående uddannelser, ligesom idræt B er brugbart, hvis man ønsker at videreuddanne sig inden for den brede idrætsverden. Som den eneste studieretning kan du vente til 2.g med at løfte dit 4. A-fag – f.eks., matematik, hvis det skal bruges som adgangskrav på en videregående uddannelse.

Biologi er et levende og alsidigt fag. Du vil f.eks. lære om livets opståen og menneskets udvikling, virus- og bakterier, menneskets fysiologi og anatomi og om, hvordan naturen fungerer. Med udgangspunkt i den nyeste viden arbejder vi med temaer som udforskningen af menneskets gener (gen-testning og arv-miljø), hjernen (rusmidler, medicin, psykiske sygdomme), sygdom og sundhed (ernæring, diabetes, træning, overvægt, kræft, ebola og meget andet), bioteknologi (genmanipulation, kloning, transplantationer) og menneskets muligheder for at leve bæredygtigt med naturen (biologisk produktion, naturbeskyttelse, klimaproblemer og forurening med hormonforstyrrende stoffer).

Med idræt på B-niveau vil der være mulighed for at fordybe sig i de mange praktiske discipliner inden for de tre hovedområder Boldspil, Nye & klassiske idrætter og Musik & bevægelse. Den teoretiske del af idrætsfaget beskæftiger sig indgående med den menneskelige fysiologi i relation til idrætsaktiviteter. Samme idrætsaktiviteter undersøges i et samfundsfagligt perspektiv, hvor danskernes idrætsvaner sættes under lup, eksempelvis når vi undersøger, hvordan en idrætsklub fungerer.

Der vil årligt være udadrettede aktiviteter i form af en undervisningsdag på Life Campus, hvor begrebet fysisk sundhed udforskes med fysiske tests, laboratorieforsøg m.m. I 2.g planlægges en tur til zoologisk have, hvor der vil være praktiske forsøg, hvor begrebet angst undersøges i sammenhæng med den menneskelige fysiologi. Ligeledes planlægges en ekskursion til Antidoping Danmark i naturlig forlængelse af et undervisningsforløb om doping.

Det særlige i denne studieretning er, at kemi B-faget er placeret ud over tre skoleår, hvilket giver yderligere muligheder for samarbejde på tværs af både biologi og idræt.

Alle tre hovedfag – biologi, kemi og idræt indgår i mange tværfaglige sammenhænge og er derfor ofte anvendt, når de store opgaver i SRO og SRP skal skrives. F.eks. kan du skrive om ekstremsport og lave dopingpræparater i kemi. Se hvilke videregående uddannelser studieretning 5 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragtning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.

Denne studieretning bliver som udgangspunkt kun oprettet såfremt, at der er elever nok til en fuld klasse, da den kun vanskeligt kan kombineres med andre studeretninger.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.