Studieretningen er for dig, der interesserer dig for de udfordringer, det danske og det internationale samfund står overfor. Det er samtidig en studieretning for dig, der kan lide matematik, systematik og tal. Da fagene samfundsfag og matematik mødes naturligt om statistik, økonomi og samfundsfaglige modeller, vil du ved at beskæftige dig med de to fag få en viden, der gør dig i stand til at undersøge og forstå komplekse aspekter af samfundet.

De to fag kan bruges til at udarbejde egne undersøgelser. Et eksempel på det kan være en undersøgelse af samfundets pres på unge. Dette kan undersøges gennem spørgeskemaer, hvis svar efterfølgende behandles både med matematiske metoder og med samfundsfaglige forklaringer og teori. De to fag bruges også til at forholde sig til andres undersøgelser. Et eksempel på dette kan være en nærmere granskning af nogle af de tal og fakta, der dominerer den politiske debat.

Samfundsfag på A-niveau er i sig selv et fag, der spænder vidt. Vi kan arbejde lokalt med at lave en plan til forbedring af Allerøds bymidte og internationalt med at undersøge den komplekse magtkamp i Syrien-konflikten. I løbet af de tre gymnasieår får du en solid forståelse af, hvordan politik fungerer, hvordan dansk og international økonomi hænger sammen, hvordan vi kan forstå vores egen og andres adfærd gennem sociologi og endelig, hvordan stater og andre aktører handler på den internationale scene.

Matematik på A-niveau giver en solid forståelse af behandlingen af de data, der ligger til grund for mange politiske og økonomiske beslutninger. I løbet af de tre gymnasieår bliver du i stand til at behandle komplekse problemstillinger ved hjælp af matematiske modeller og til at forstå disse modellers styrker og begrænsninger. Du lærer at anvende matematikværktøjer til grafisk repræsentation af talmateriale opnået ved dataopsamling, du trænes i at formulere og behandle matematiske problemer på et højt niveau, og du trænes i logisk tænkning

I studieretningsprojektet i 3.g vil du f.eks. kunne arbejde med økonomiske modeller, med spilteori og politisk forhandling ved eksempelvis klimatopmøder, om spilafhængighed og det senmoderne samfund, om kryptering – og meget andet!

Når vi tager på ekskursion kan det f.eks. være for at interviewe og diskutere med politikere på Christiansborg. Vi kan også få besøg af eksperter her på AG, der kan fortælle os om, hvordan finansverdenen fungerer, præsentere resultatet af et projekt for lokale politikere eller andre involverede. Endelig kan vi besøge interesseorganisationer som f.eks. CEPOS, Greenpeace eller Transparancy international o.a.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 6 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.