En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende: 
Samfundsfag og Engelsk på A-niveau, som er dine to studieretningsfag, har du både i  grundforløb,1g., 2.g og 3.g.
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du både i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
Historie på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 1.g, 2.g og 3.g.
Matematik og 2. fremmedsprog på B-niveau, som begge er obligatoriske fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g
Kunstnerisk fag på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb og 1.g
Fysik og naturgeografi på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du kun i 1.g.
Biologi og religion på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 2.g
Oldtidskundskab på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 3.g
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløb.
I 2.g har du et valgfag, som enten er et nyt C-niveau-fag eller et fag, du hæver fra C-niveau til B-niveau. I 3.g skal du hæve et naturvidenskabeligt fag fra C-niveau til B-niveau samt enten vælge et nyt valgfag på C-niveau eller hæve et valgfag fra C-niveau til B-niveau eller hæve et fag fra B-niveau til A-niveau.

NB! På denne studieretning har vi tradition for at oprette en international klasse!

Studieretningen er for dig, der vil forstå, undersøge og diskutere de nationale og globale udfordringer, Danmark og verden står overfor i det 21. århundrede. Studieretningen prioriterer innovative løsninger på udfordringer, så du gennem fagene selv er med til at overveje løsninger på Danmarks og verdens udfordringer.

Studieretningen ruster dig til at beskæftige dig med samfundsforhold verden over. Engelskfaget giver indsigt i det engelske sprog og kultur. Engelsk og samfundsfag giver forståelse for globaliseringsprocessen og individets vilkår som borger i det moderne samfund. Matematik giver forståelse af de data, der ligger til grund for mange politiske og økonomiske beslutninger - både nationalt og internationalt.

På studieretningen arbejder vi blandt andet problemorienteret, og du vil derfor bedre forstå problemstillinger såsom;

Hvordan påvirker coronavirussen og nedlukningen i foråret 2020 unge menneskers sociale liv? Hvilken betydning har det at Højesteret i USA under Præsident Trump fik tre nye konservative dommere? Hvilken betydning har den voksende nationalisme og populisme i Europa for EU - samarbejdet og EUs fremtid? Hvorfor oplever hver fjerde ung i uddannelsessystemet at være stresset? Hvorfor får en kvinde i samme jobposition som en mand generelt lavere løn? Hvorfor lever enlige mænd i underklassen markant kortere end gifte mænd i den højere middelklasse? Er menneskerettigheder universelle? Hvorfor har Black Lives Matter haft succes som protestbevægelse, når andre protestbevægelser ikke har?

Studieretningen giver også mulighed for at opleve hvordan teorier fra undervisningen bruges i virkeligheden, når vi bl.a. besøger Udenrigsministeriet, FN-byen og politiske og økonomiske tænketanke.

Elever på studieretningen skriver ofte studieretningsprojekt om klimaforhandlinger, konflikten i Syrien, præsidentvalget i USA eller flygtningesituationen i EU.

En del elever vælger studieretning 7 på grund af bredden i studieretningen, der som blot en af to studieretninger strækker sig over både humaniora, samfunds- og naturvidenskab. På den måde opnår eleverne en indsigt til bedre at træffe et uddannelsesvalg efter gymnasiet. Fagene supplerer hinanden på en måde, der gør det muligt dels at løfte den tværfaglige undervisning og samtidig forbedre kvaliteten i de enkeltfaglige opgaver. Elever, som efterfølgende får lyst til at læse statskundskab, økonomi, jura eller journalistik har ofte baggrund i denne studieretning.

På denne studieretning har vi tradition for at oprette en international klasse. Oprettes en sådan klasse, vil der i denne være en øget rejseaktivitet. Ud over den traditionelle studietur i 2.g har studieretningen udveksling med Belgien i 1g og rejse til USA i 3g.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 7 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.