En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende: 
Engelsk og tysk fortsætter på A-niveau, som er to studieretningsfag, har du både i  grundforløb,1g., 2.g og 3.g.
Latin på C-niveau, som er dit tredje studieretningsfag, har du kun i 2.g.
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du både i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
Historie på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 1.g, 2.g og 3.g.
Samfundsfag og kunstnerisk fag på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i grundforløb og 1.g.
Fysik og biologi på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du kun i 1.g.
Naturgeografi og religion på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 2.g. 
Oldtidskundskab på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 3.g
Matematik på B-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g.
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløb.
I 2.g har du et valgfag, som enten er et nyt C-niveau-fag eller et fag, du hæver fra C-niveau til B-niveau. I 3.g kan du hæve et valgfag på C-niveau til B-niveau samt enten hæve et valgfag på C-niveau til B-niveau eller hæve et valgfag fra B-niveau til A-niveau.

Dette er studieretningen for dig, der har interesse for andre kulturer. Den er for dig, der synes, at arbejdet med kommunikation på flere forskellige målsprog er udfordrende og sjovt. De mange sprog gør dig samtidig attraktiv på arbejdsmarkedet i en global verden, hvor gode sprogkundskaber er nødvendige. Du får mulighed for at fastholde og udvikle dit andet fremmedsprog, udvikle dine engelskkundskaber med Engelsk A og yderligere tage fat på et tredje sprog, latin.

Der er tale om en studieretning med en stærk international profil, hvor fagene engelsk og tysk arbejder sammen i tværfaglige forløb med emner som bl.a. kulturmøder, migration, sprogkrig, national identitet, unge og storbyliv.

Med ca. 100 millioner tysktalende i verden er det vigtigt at kunne bruge sproget i praksis og forstå kulturen i de tysksprogede lande. I tysk har vi fokus på at kommunikere, at kunne anvende sproget mundtligt og skriftligt og få indblik i kultur, historie og samfundsforhold i Tyskland og andre tysksprogede lande.

I faget latin kigger vi på sprogenes rødder. Fag givet dig en sproglig nøgle til at gennemskue ord og grammatik på både dansk, engelsk og tysk. Dette opnås gennem en læsning af den righoldige romerske litteratur, der er kernen i faget.

I sprogfagene foregår sprogindlæringen endvidere gennem arbejdet med tekster, film og brugen af digitale medier. Vi lægger stor vægt på variation i undervisningen, og med udgangspunkt i spændende emner arbejder vi med tekster, film og musik. Vi laver også rap-arrangementer, podcasts og vodcasts, Kahoot samt anvender Quizlet, filmaftener og meget andet.

Vi tager på ekskursioner ud af huset og besøger bl.a. den tyske ambassade eller spanskstudiet på Københavns Universitet. Hvert år tager vi tyskeleverne med på julemarked i f.eks. Lübeck eller Flensborg, og i 3.g besøger tyskeleverne Berlin.

Tysklærerne i gymnasiet samarbejder med folkeskolerne for at give dig en bedst mulig overgang fra folkeskolen til gymnasiet. Vi har øje for de forskellige sprogkundskaber, eleverne har med i bagagen og tilbyder både ekstra udfordringer og hjælp i lektiecaféen på gymnasiet, hvis lektierne eller de skriftlige afleveringer driller.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 8 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.