En grafisk model der viser, hvornår du har hvilke fag på denne studieretning. Af modellen fremgår følgende: 
Engelsk og fransk fortsætter på A-niveau, som er to studieretningsfag, har du både i  grundforløb,1g., 2.g og 3.g.
Latin på C-niveau, som er dit tredje studieretningsfag, har du i 2.g.
Dansk på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du både i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
Historie på A-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 1.g, 2.g og 3.g.
Samfundsfag og kunstnerisk fag på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i grundforløb og 1.g.
Fysik og biologi på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du kun i 1.g.
Naturgeografi og religion på C-niveau, som er obligatoriske fag, har du i 2.g. 
Oldtidskundskab på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i 3.g
Matematik på B-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g og 2.g.
Idræt på C-niveau, som er et obligatorisk fag, har du i grundforløb, 1.g, 2.g og 3.g.
NV og AP, som er obligatoriske fag, har du kun i grundforløb.
I 2.g har du et valgfag, som enten er et nyt C-niveau-fag eller et fag, du hæver fra C-niveau til B-niveau. I 3.g kan du hæve et valgfag på C-niveau til B-niveau samt enten hæve et valgfag på C-niveau til B-niveau eller hæve et valgfag fra B-niveau til A-niveau.

Dette er en studieretning for dig, der ønsker at gøre dig attraktiv på arbejdsmarkedet i en global verden, hvor gode sprogkundskaber er nødvendige. Det er for dig, der synes, at arbejdet med kommunikation på flere forskellige målsprog er udfordrende og sjovt. De to sprog kombineres med faget Latin, hvor du vil opleve, at du får lettere ved at forstå ordenes oprindelse og sprogenes sammenhæng. Kombinationen af de tre fag vil hjælpe dig til at blive endnu bedre til udtrykke dig både mundtligt såvel som skriftligt!

Der er tale om en studieretning med en stærk international profil, hvor fagene fransk og engelsk arbejder meget sammen i tværfaglige forløb med emner som bl.a. globalisering, 3. verdenslande og kulturmøder, sprogkrig og national identitet, litterære strømninger, unge og storbyliv og migration.

Vi arbejder målrettet på at styrke dine kommunikative kompetencer, hvorfor undervisningen så vidt muligt foregår på målsproget. Vi arbejder med tekster, film samt anvender forskellige digitale medier - herunder virtuel kommunikation med omverden. Vi tilstræber stor variation i undervisningen med brug af IT som naturlig medspiller, ekskursioner ud af huset til bl.a. Institut Français, filmaftener samt selvstændige projekter som den årlige elevproducerede RAP. Vores nære samarbejde med kommunens folkeskoler gør det muligt at iværksætte spændende projekter samt sikre os, at overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet bliver god.

Vi har øje for de forskellige sprogkundskaber, som I har med i bagagen og tilbyder både ekstra udfordringer med udbud af DELF kurser, MasterClass, samt hjælp i det virtuelle rum eller i lektiecafé på gymnasiet, når lektierne eller de skriftlige afleveringer driller. Endvidere tilbydes elever deltagelse i diverse spændende, nationale konkurrencer som ex. Sprogolympiade, DMIsprog, Juvenes Translatores.

Se hvilke videregående uddannelser studieretning 9 giver direkte adgang til. Du skal selv angive 2. fremmedsprog og dine valgfag og niveauer for disse, så de tages med i betragning. Det er ikke alle fag i gymnasiets fagrække, der optræder på ’Adgangskortet’. Det er således kun de fag, som direkte tæller i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, der er medtaget på listen.


Prøv dine muligheder med studieretningen

Her kan du prøve at sammensætte din egen fagpakke med lige præcis de valgfag, som du kunne tænke dig, og som studieretningen tilbyder. Bemærk at vi ikke kan love, at alle valgfag bliver oprettet.

Har du svært ved at vælge retning?

Bare rolig. Der er mange før dig, der har været i tvivl om, hvilken studieretning, der er den rigtige. På AG er dit valg af studieretning ikke bindende før du har gennemført et halvt års undervisning.