Elevrådet

Allerød Gymnasiums elevråd er dem, der sørger for at bringe elevernes ønsker til virkelighed. Det er broen mellem elever og ledelse. Elevrådet på AG er center for udvalgene, og fungerer som skolens vigtigste elevorgan. Har man noget på hjerte fra stort til småt, vil elevrådet tage det op, og kæmpe for sagen med stor lydhørhed. Elevrådet konstitueres demokratisk og arbejder altid ud fra de tre hovedmål: Fællesskab – Faglighed – Faciliteter. Derudover sidder der elever fra elevrådet i alle skolens udvalg, så der er god mulighed for kontakt og kommunikation på tværs af interesser og formål. Dette er specielt brugbart, når elevrådet får opgaver, de kan løse sammen med eller uddelegere til udvalgene.

AG Lounge

AG Lounge består af i alt 50 elever fra alle tre årgange samt to hjælpende lærere. Medlemmerne bidrager alle med ideer til årets events, som kan være alt fra spændende poker-turnering til hyggeligt juleklip og påskekonkurrencer. Sammen planlægger og koordinerer AG lounge arrangementerne, som strækker sig over hele året. De sørger for, at alle AG’s elever kan hygge på kryds og tværs af klasserne udenfor skoletiden og sammen være med til at styrke skolens fællesskab.

Det Grønne Udvalg

Det grønne udvalg er for dig som gerne vil sætte fokus på det bæredygtige. Udvalget arbejder med forskellige initiativer både store og små, som gør en forskel for klimaet. Foreksempel afholder vi Fem Fede Dage, som er uge hvor der bliver sat fokus på klimaet på kreative måder, og hvor AG i år vandt 1. pladsen blandt alle deltagende skoler!
Udvalget er for alle, som har lyst til at være med til at sætte klima på dagsordenen, og gøre det på en måde, hvor alle kan være med.

Elevambassadørerne

På Allerød Gymnasium er det elevambassadørerne, der spiller den største rolle, når det gælder skolens sociale medier. Udvalget er aktivt på Instagram, Youtube og Facebook. Ambassadørerne dokumenterer alt fra hverdag og ture til specielle arrangementer på gymnasiet. De sørger for, at der altid sker noget på de sociale medier. Derudover hjælper ambassadørerne de andre udvalg med at lægge ting op om deres projekter, så skolens elever og andre kan følge med i, hvad der sker på skolen.

Scienceudvalget

På Allerød Gymnasium står Scienceudvalget i spidsen for skolens naturfaglige profil.
Scienceudvalget sørger bl.a. for at arrangere forskellige ekskursioner til steder som Eksperimentariet og Den Blå Planet. Derudover står Scienceudvalget for science-vinklede arrangementer på skolen som f.eks. hyggelige astronomi-aftener eller spændende foredrag af udefrakommende foredragsholdere. Udvalget idegenererer forbedringer og udsmykning af gymnasiets naturfaglige faciliteter.