Allerøds Gymnasiums kemi- og bioteknologiklasser på Kemisk Institut på DTU

Lige før jul var alle Allerøds Gymnasiums kemi- og bioteknologiklasser på Kemisk Institut på DTU. Her afholdt professor Rasmus Fehrmann og Professor Anders Riisager en spektakulær og til tider højlydt forelæsning om kemiske reaktioners mangfoldighed og nytte.

I gymnasiets egne laboratorier laver vi mange både avancerede og interessante eksperimenter, men de særligt højlydte og sikkerhedskrævende lader vi universiteternes professorer om at udføre i de dertil indrettede auditorier.

Det er af stor faglig værdi, at vores studerende får mulighed for at komme til forelæsninger på universiteterne, og heldigvis er der i løbet af et skoleår mange lignende tilbud, ikke blot for elever i de naturvidenskabelige studieretninger, men også for gymnasiets elever i de kreative, samfundsfaglige og sproglige studieretninger, udtaler uddannelsesleder og kemilærer Hanne Verge Larsen.